กฟผ.ควง ม.สงขลา ลุยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า เสริมมั่นคงพลังงานแดนใต้

วันที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 19:30 น.
กฟผ.ควง ม.สงขลา ลุยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า เสริมมั่นคงพลังงานแดนใต้
กฟผ.จับมือ มหาลัยฯสงขลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้ ปักธงศูนย์กลางฝึกอบรมและปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าภาคใต้

นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ทางวิชาการกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำความรู้มาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิตและส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าควบคู่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม

ด้านผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี ม.อ. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์ความร่วมมือกับ กฟผ. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคใต้ เสริมสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยมุ่งเสริมสร้างให้ทั้งสองหน่วยงานเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าในภาคใต้ต่อไป

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ดำเนินงานวิจัยร่วมกับ กฟผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานวิจัย และศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบผลิตและส่งกำลังไฟฟ้าของ กฟผ. เช่น การพัฒนาระบบการเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งเพื่อใช้เป็นพลังงานให้แก่ระบบมอนิเตอร์สายส่ง การพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับมอนิตอร์หม้อแปลงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งช่วยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟผ.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ ม.อ. ตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสิ้น 16 โครงการ อาทิ การวิจัยและพัฒนาระบบประชุมสัญญานทางไกลด้วยมัลติมีเดียผ่านเว็บสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูง โครงการบ้านปลาปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าพื้นที่นำร่อง จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส รวมถึงสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอน และการเข้าดูงานและฝึกงานในโรงไฟฟ้า และสถานที่ต่าง ๆ ของ กฟผ. เพื่อให้เกิดความรู้เชิงประจักษ์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ของ ม.อ. อีกด้วย

บทความแนะนำ