ซีพีแรม เดินกลยุทธ์ซีเอสอาร์ หวังลดโลกร้อนแผน10 ปี ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเป็นศูนย์

วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 17:03 น.
ซีพีแรม เดินกลยุทธ์ซีเอสอาร์ หวังลดโลกร้อนแผน10 ปี ปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเป็นศูนย์
ซีพีแรม ย้ำแนวคิดองค์กรยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ซีเอสอาร์ ขอเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย วางเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนฯเหลือศูนย์ใน10 ปีหน้า

นายธีรพันธุ์ ลักษณาภิรมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)  เปิดเผยว่า ซีพี แรม สำนักงานลาดกระบัง ร่วมกับกรมป่าไม้ การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และชุมชนในเขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "CPRAM Forest best for life. ปีที่1 ปลูกเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม บนพื้นที่ 10 ไร่ ภาคตะวันออกของประเทศไทย ณ พื้นที่เขามดง่าม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ให้กลับมามีสภาพป่าเหมือนเดิมมากที่สุด และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความยั่งยืนสืบไป 

สำหรับที่มาโครงการฯ ครั้งนี้  เพื่อสานต่อกลยุทธ์ความยั่งยืนองค์กร ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ตามนโยบายเครือบริษัท มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 แนวทางสำคัญในการแก้ปัญญาสิ่งแวดล้อมและลดวิกฤตโลกร้อน

เนื่องจากปัจจุบันปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธะสัญญาในการลดก๊าซเรือนกระจกตามเจตจำนงที่แสดงต่ออนุสัญญา UNFCCC ในการลดก๊าซเรือนกระจก 20 – 25% ภายในปี 2573

“การดำเนินโครงการฯ เป็นการร่วมมือระหว่างซีพีแรมและกรมป่าไม้โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณ กำลังคนในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในเนื้อที่ 10 ไร่ กรมป่าไม้จะดำเนินการจัดเตรียมพื้นที่ พันธุ์กล้าไม้และอุปกรณ์ต่างๆ ในการปลูกต้นไม้ให้  โดยบริษัทฯจะเข้าติดตามผลต้นไม้ที่ปลูกโดยกรมป่าไม้จัดทำรางานส่งให้บริษัทฯ ในเดือนตุลาคมของทุกปี” นายธีรพันธุ์กล่าว

ทั้งนี้โครงการฯ มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและประเทศไทย โดยการช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีสภาพสมบูรณ์มากขึ้นและสัตว์ป่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมมาก  อีกทั้งยังเป็นเป็นการเพิ่มและสร้างแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลก ในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งแรกจะดำเนินการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าไม้ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ คาดในปี 2035 สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ 90.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

บทความแนะนำ