ครัวเรือนไทย มองค่าครองชีพ 3 เดือนข้างหน้าดีกว่าปัจจุบัน

วันที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:14 น.
ครัวเรือนไทย มองค่าครองชีพ 3 เดือนข้างหน้าดีกว่าปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นสัญญาณบวกครัวเรือนไทยมองภาวะค่าครองชีพในอีก 3เดือนข้างหน้าดีกว่าปัจจุบันเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน หลังมองจุดต่ำสุดผ่านไปแล้ว

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานผลวิเคราะห์ ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนมิ.ย. 2563 อยู่ที่ระดับ 36.0 ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนพ.ค. 2563 ที่อยู่ในระดับ 36.1 แม้รายได้และการมีงานทำของครัวเรือนจะปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า

แต่ในขณะเดียวกัน ครัวเรือนก็มีรายจ่าย (ไม่รวมหนี้) เพิ่มขึ้นจากระดับราคาสินค้าที่สูงขึ้นและครัวเรือนบางส่วนมีรายจ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) อยู่ที่ระดับ 37.4 ในการสำรวจช่วงเดือนมิ.ย. 2563 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 35.9 ในการสำรวจช่วงเดือนพ.ค. 2563 นับเป็นครั้งแรกในรอบ 7 เดือน ที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในระดับสูงกว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ในปัจจุบัน

ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยมองภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของตนเองได้ผ่านจุดที่ย่ำแย่ที่สุดไปแล้ว

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ยังคงมีความเปราะบางอยู่มาก แม้ภาครัฐจะมีมาตรการผ่อนปรน สำหรับทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้ว แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังต้องอาศัยระยะเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังรุนแรงในต่างประเทศ จึงเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐในการเร่งฟื้นฟูและประคับประคองภาคธุรกิจในประเทศ

โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีส่วนสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศและพยุงกำลังซื้อของครัวเรือนไทย