“มหิดล” มองเทรนด์อนาคตการศึกษาไทย!! รับเปิดเทอมใหญ่ หัวใจ New Normal

วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 12:36 น.

1 กรกฎาคม 63 นอกจากจะเริ่มผ่อนคลายล็อคดาวน์เฟส5 แล้ว ยังเป็นวันแรกของการเปิดภาคการศึกษาใหญ่ของสถานศึกษาทั่วประเทศ ในยุค นิว นอร์มอล อีกด้วย จากวิกฤตโควิด -19 “ตัวเร่ง” สำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาไทย ต้องปรับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ไวขึ้น

ขณะที่ “เทรนด์” การศึกษาในอนาคตกำลังจะเปลี่ยนไป ด้วย “มหาวิทยาลัย จะไม่ใช่แหล่งความรู้อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว” ส่วนจะต้องปรับตัวแบบไหน?? เพื่อรับมือจำนวนผู้เรียนที่ลดน้อยลง

ติดตามได้ในคลิป “มหิดล” มองเทรนด์อนาคตการศึกษาไทย!! รับเปิดเทอมใหญ่ หัวใจ New Normal ผ่านมุมมอง ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความแนะนำ