ไม่ต้องรีบเข้าปั๊ม พรุ่งนี้น้ำมันลด 30-60 สต.

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เวลา 16:35 น.
ไม่ต้องรีบเข้าปั๊ม พรุ่งนี้น้ำมันลด 30-60 สต.
PTT Station และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล์อี 85 ลดลง 0.40 บาทต่อลิตร และกลุ่มดีเซลลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลพรีเมี่ยม คงเดิม มีผล 1 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่ คือ เบนซิน 95 อยู่ที่ 28.36 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 20.95 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 20 อยู่ที่ 19.44 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91อยู่ที่ 20.68 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี 85 อยู่ที่ 17.59 บาทต่อลิตร ดีเซล อยู่ที่ 21.69 บาทต่อลิตร ดีเซล-B10 อยู่ที่ 18.69 บาทต่อลิตร ดีเซล-B20 อยู่ที่ 18.44 บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่ 26.14 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร