ไผ่ทองไอสครีม (ต้นตำรับ) ชนะคดีศาลชั้นต้น ได้รับสิทธิ์แบรนด์ทำตลาด

วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 21:25 น.
ไผ่ทองไอสครีม (ต้นตำรับ) ชนะคดีศาลชั้นต้น ได้รับสิทธิ์แบรนด์ทำตลาด
ศึกชิงแบรนด์สินค้าไผ่ทองไอสครีมเริ่มกระจ่าง ศาลชั้นต้นตัดสินให้ฝ่ายแม่ ผู้ก่อตั้งกิจการ ได้สิทธิ์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “ไผ่ทองไอสครีม” ทั่วประเทศ

รายงานข่าว เผยว่าเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้อ่านคำพิพากษาในคดีแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ทป 173/2561 คดีหมายเลขแดงที่ ทป 58/2563 ตัดสินยกฟ้องในคดีที่นายบุญชัย ชัยผาติกุล เป็นโจทก์ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจากัดไผ่ทองซีกิมเซ็ง จำเลยที่ 1 นางน้ายเฮียง แซ่ซี จำเลยที่ 2 นายบุรวิทย์ ชัยผาติกุล จำเลยที่ 3 นายเกษมสันต์ ชัยผาติกุล จำเลยที่ 4 นางสาวภัณฑิรา ชัยผาติกุล จำเลยที่ 5 และ นางสิริณัฐ ชัยผาติกุล จำเลยที่ 6

โดยศาลเห็นว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นาสืบมาไม่มีน้าหนักให้รับฟังว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไผ่ทองไอสครีม รูปต้นไผ่คู่ และเครื่องหมายอื่นใดที่มีสาระสาคัญอยู่ที่รูปหรือคำดังกล่าว และจำเลยทั้งหกมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้เครื่องหมายการค้ารูปประดิษฐ์เส้นโครงสองเส้นหน้าคาว่าไผ่ทองไอสครีม โดยไม่เป็นการกระทาละเมิดต่อโจทก์

อนึ่งคดีคดังกล่าว ฝ่ายโจทก์ (นายบุญชัย ชัยผาติกุล) บุตรชายคนที่คนที่ 6 ของนายกิมเซ้ง แซ่ซี และ นางน้ายเฮียง แซ่ซี ผู้ก่อตั้งกิจการไผ่ทองไอสครีม ยื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์เป็นเจ้าของและมีสิทธิดีกว่าจำเลยทั้งหก ในเครื่องหมายการค้า รูปต้นไผ่คู่ คำว่าไผ่ทองไอสครีม และเครื่องหมายอื่นใด ที่มีสาระสาคัญอยู่ที่รูป หรือคำดังกล่าว และขอให้จำเลยทั้งหกยุติการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า “ไผ่ทองไอสครีม” และรูปประดิษฐ์เส้นโครงสองเส้นที่ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์