บินไทยแจงกรณีลูกค้าได้รับแจ้งประกาศจากศาลล้มละลาย

วันที่ 14 มิ.ย. 2563 เวลา 20:49 น.
บินไทยแจงกรณีลูกค้าได้รับแจ้งประกาศจากศาลล้มละลาย
การบินไทยชี้แจงลูกค้าที่ได้รับแจ้งประกาศจากศาลล้มละลายกลาง ย้ำไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ขอลูกค้าวางใจเชื่อมั่นว่าบริษัทจะก้าวผ่านวิกฤตไปได้

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 63 บริษัท การบินไทย ได้เผยแพร่ข้อความชี้แจงกรณีลูกค้าได้รับแจ้งประกาศจากศาลล้มละลายกลาง ระบุว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับหนังสือ เอกสารหรือข้อความจากศาลล้มละลายกลางเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ผ่านทางระบบอีเมล หรือ SMS อันเป็นผลมาจากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญต่อบริษัทฯ และควรที่จะรับทราบการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ในการยื่นขอรับชำระหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจในการดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดในฐานะลูกค้าที่สำคัญภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทั้งในส่วนของการคืนค่าบัตรโดยสาร การดูแลสมาชิกรอยัล ออร์คิด พลัส และบัตรโดยสารที่ท่านถืออยู่ จึงขอให้ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตและอุปสรรคในครั้งนี้ และกลับมาบริการทุกท่านตามปกติ

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าใจสถานการณ์ของบริษัทฯ และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกลับมาให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านได้ภายหลังมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออก ประเทศไทยได้รับการผ่อนปรน

ทั้งนี้ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการตามกฎหมายตลอดจนสิทธิ หน้าที่และผลกระทบต่อท่านลูกค้า ได้ที่ https://bit.ly/2UEuSJp