น้ำมันขึ้นอีกแล้ว 60 สต.!!! แวะปั๊มก่อนกลับบ้าน

วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 17:51 น.
น้ำมันขึ้นอีกแล้ว 60 สต.!!! แวะปั๊มก่อนกลับบ้าน
PTT Station และบางจากประกาศ ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร ยกว้น แก๊สโซฮอล์อี 85 ปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 5 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่   28.56  บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์ 95  อยู่ที่  21.15 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์อี 20  อยู่ที่ 19.64 บาทต่อลิตร  แก๊สโซฮอล์91  อยู่ที่  20.88 บาทต่อลิตร   แก๊สโซฮอล์อี 85  อยู่ที่  17.64 บาทต่อลิตร   ดีเซลอยู่ที่  21.29 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B10 อยู่ที่  18.29 บาทต่อลิตร  ดีเซล-B20 อยู่ที่  18.04 บาทต่อลิตร  ดีเซลพรีเมี่ยมอยู่ที่  25.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร