PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

Sponsored Content
วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 17:00 น.
PEA แนะนำติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน แต่อันตรายที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิต PEA แนะนำให้ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เครื่องตัดไฟรั่ว RCD (Residual Current Device) คือ เครื่องตัดไฟฟ้าอัตโนมัติที่จะตัดวงจรเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าออกมีค่าไม่เท่ากัน

ประโยชน์ของเครื่องตัดไฟรั่ว

1. ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด

2. ใช้เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดจากไฟฟ้ารั่วในวงจรไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า

3. ใช้เพื่อตรวจสอบว่ามีจุดใดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดิน จะได้แก้ไขต่อไป

เครื่องตัดไฟรั่วมีทั้งหมด 2 แบบ

1. RCBO ใช้ตัดได้ทั้งไฟรั่ว ไฟเกิน และไฟฟ้าลัดวงจร ใช้แทนเบรกเกอร์ได้หากใช้เป็นเมนสวิตช์มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการให้เครื่องตัดไฟรั่วทำงานครอบคลุมทั้งบ้าน

2. RCCB ใช้ตัดไฟรั่วอย่างเดียว จึงมักใช้ร่วมกับฟิวส์หรือเบรกเกอร์ด้วยกันทุกครั้ง มักจะใช้เป็นกรณีไป

เครื่องตัดไฟรั่วที่ดี ตรวจสอบได้ดังนี้

1. ต้องผลิตและผ่านการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หมายเลข 909-2548 (RCBO) หรือ มอก. 2425-2552 (RCCB)

2. ต้องมีพิกัดกระแสไฟฟ้ารั่วไม่เกิน 30 มิลลิแอมป์

3. ต้องติดตั้งคู่กับสายดิน เพราะสายดินจะช่วยนำไฟฟ้าที่รั่ว ไหลลงดินโดยไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อคนที่สัมผัส

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค