หลัง 1 มิ.ย. เลิกพาราควอต ทั่วไทย 

วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 น.
หลัง 1 มิ.ย. เลิกพาราควอต ทั่วไทย 
รมช.เกษตรฯ เตรียมลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเกษตรกร หลัง 1 มิ.ย. งดใช้พาราควอต  คลอร์ไพริฟอส

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าในวันที่  1 มิ.ย. 2563  จะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อเยี่ยมเยือนเกษตรกร และสร้างความรับรู้การทำเกษตรปลอดภัย ร่วมถึงการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสารวัตรเกษตร ภายหลังที่ 1 มิ.ย. 2563 จะงดการใช้สารเคมีอันตรายชนิดที่  4 คือพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส  

โดยปฎิบัติ ตามคำสั่งของกรมวิชาการเกษตร เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  ที่กรมวิชาเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  27 พ.ค.  2563  ที่ผ่านมา  ซึ่งได้เน้นย้ำต่อเจ้าหน้าที่ในการทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่าให้ปฏิบัติอย่างมิตร และชี้แนะ แนะนำเกษตรกร ว่ากฎหมายอนุญาตอะไร ห้ามอะไร และทางกรมวิชาเกษตรได้มีคำแนะออกมาอย่างไร

“ สิ่งที่ต้องเร่งทำ คือ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะต้องยอมรับว่า จะมีความพยายามของบางกลุ่มไปสร้างความเข้าใจที่บิดเบือน  ซึ่งขอย้ำว่า กว่าจะมีมติอะไรออกมาทางราชการเตรียมการรองรับไว้ทั้งหมด เช่น สารทดแทน หรือ การใช้แมลงศัตรูพืชในการปราบแมลงด้วยกัน ฉะนั้นหลังจากชัยนาทก็จะไปอีกหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ“  น.ส.มนัญญา กล่าว

สำหรับที่ จังหวัดชัยนาท พบว่า  มีร้านจำหน่ายสารเคมี จำนวน  2,709  แห่ง ปริมาณสาร 834  ตัน  จังหวัดเชียงใหม่จำนวน  1,821  แห่ง ปริมาณสาร 2,022 ตัน จังหวัดอุบลราชธานีร้านค้าจำนวน  2,049 แห่ง ปริมาณสาร  1,251 ตัน