เทสโก้ โลตัส เปิดเต็มครบทุกแผนก 2,000 สาขาทั่วประเทศ 17 พ.ค.

วันที่ 16 พ.ค. 2563 เวลา 13:20 น.
เทสโก้ โลตัส เปิดเต็มครบทุกแผนก 2,000 สาขาทั่วประเทศ 17 พ.ค.
เทสโก้ฯ เปิดให้บริการศูนย์การค้าทันที หลังรัฐปลดล็อคเฟส 2 ดึงเทคโนโลยีลดการสัมผัส รับวิถีใหม่แห่งการช้อปปิ้ง หลังโควิด-19 คลี่คลาย

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดภายในสาขาของเราทั้ง 2,000 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของเพื่อนพนักงานและลูกค้า เทสโก้ฯ มีความพร้อมเต็มที่ในการเปิดให้บริการศูนย์การค้า ในทุกแผนก รวมถึงแผนกเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ศูนย์อาหหาร ฯลฯ ด้วย

โดยมีมาตรการหลัก 4 หมวดหมู่ตามที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด กล่าวคือ 1. คัดกรองอย่างเข้มงวด (Extra screening) 2. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (Extra cleaning) 3. เว้นระยะห่างที่ปลอดภัย (Safe distancing) และ 4. ลดสัมผัส ลดเสี่ยง (Contactless experience) นอกจากนั้นยังมีมาตรการเสริมสำหรับร้านค้าแต่ละประเภทภายในศูนย์การค้าเพิ่มเติม ลูกค้าและประชาชนสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัย”

“เทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและเพื่อนพนักงาน เราได้ดำเนินมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดที่ผ่านมา และจะยังคงปฏิบัติตามนโยบายและข้อแนะนำจากภาครัฐต่อไป เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ในขณะที่ยังคงให้บริการลูกค้าและสนับสนุนชุมชนรอบๆ สาขาอย่างดีที่สุด” นายสมพงษ์ กล่าวสรุป