MRT เพิ่มรถไฟฟ้าอีก 9 ขบวน เสิร์ฟคนเมือง แก้รอคิวนาน ชั่วโมงเร่งด่วน

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 07:09 น.
MRT เพิ่มรถไฟฟ้าอีก 9 ขบวน เสิร์ฟคนเมือง แก้รอคิวนาน ชั่วโมงเร่งด่วน
รฟม.เร่งแก้ปัญหาแออัดสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จัดเพิ่มขบวนรถไฟฟ้าอีก 9 ขบวน ช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เช้า-เย็น MRT สายสีน้ำเงิน ช่วยอำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ใช้บริการ

นายภคพงศ์   ศิริกันทรมาศ   ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รฟม. และ บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้จัดขบวนรถเสริมในระบบรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จากปกติจะมีขบวนรถให้บริการ 40 ขบวน เพิ่มขึ้นอีก 6 ขบวน จากที่เคยเพิ่ม 3 ขบวนเมื่อวันที่ 24 มี.ค.2563 ที่ผ่านมา รวมมีขบวนรถเสริมในระบบเป็น 9 ขบวน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้จะเสริมขบวนในกรณีที่สถานีรถไฟฟ้าสถานีใดมีผู้โดยสารหนาแน่นมาก จะนำขบวนรถเสริมให้บริการที่สถานีนั้นเป็นสถานีแรก โดยไม่จอดรับผู้โดยสารที่สถานีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา รฟม. แลพBEM  ได้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT เข้าระบบในแต่ละคราว (Group Release) เพื่อรักษาระยะห่างในการใช้บริการตามมาตรการ Social Distancing ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง โดยแบ่งการเข้าระบบของผู้โดยสารเป็น 3 ตอน ได้แก่ ก่อนการขึ้น-ลง เข้าสู่ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร , ก่อนผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ และก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า ทำให้ผู้โดยสารต้องใช้เวลารอคิวเพื่อใช้บริการนานขึ้น จึงเห็นความจำเป็นในการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟฟ้าดังกล่าว

ทางรฟม. และ BEM ขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางมากขึ้น เพราะจำเป็นต้องใช้เวลามากขึ้นในการจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ รวมทั้งสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ รวมถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนใช้บริการ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ในจุดให้บริการในสถานี และโปรดให้ความร่วมมือในการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing โดยเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยทางสุขอนามัยของคนทุกคน