“ธุรกิจครอบครัว” ต่อยอดกิจการผ่านตลาดทุน

วันที่ 19 เม.ย. 2563 เวลา 12:19 น.

“ธุรกิจครอบครัว” จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านใดบ้าง ก่อนไประดมทุนในตลาดทุนไทย อย่างแรกเลย ต้องเข้าใจธุรกิจตัวเองก่อนว่าอยากเดินทางนี้หรือไม่ และที่สำคัญ ต้องดูก่อนว่า “เราโตพร้อมเต็มที่แล้วหรือยัง”

บทความแนะนำ