ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสู้ภัย ‘โควิด 19’ มอบ 40 ล้านบาท สมทบทุน 4 โรงพยาบาล

Sponsored Content
วันที่ 16 เม.ย. 2563 เวลา 09:30 น.
ธนาคารกรุงเทพ ร่วมสู้ภัย ‘โควิด 19’ มอบ 40 ล้านบาท สมทบทุน 4 โรงพยาบาล
ธนาคารกรุงเทพ ‘เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน’ พร้อมอยู่เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ เฉพาะในช่วงที่คนไทยทั้งประเทศกำลังรวมพลังกันเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติเชื้อโรคโควิด 19 โดยธนาคารฯ ได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาล 4 แห่ง แห่งละ 10 ล้านบาท ดังนี้

ร่วมสมทบทุน กองทุนพิเศษ ‘โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19’ ของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในการนำไปรักษาพยาบาล เตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต รวมถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563  

ร่วมสนับสนุน ‘โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 308 เตียง’ ของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากโรคโควิด 19 รวมถึงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หน้ากาก N95 และชุด PPE เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563  

สนับสนุน ‘โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด 19’ ของ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการรักษาพยาบาลคนไข้ติดเชื้อโควิด 19  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2563   

ร่วมสมทบทุน ‘กองทุนศิริราชสู้ภัยโควิด’ ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563  

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ดังต่อไปนี้

‘มูลนิธิรามาธิบดี’ บัญชีกระแสรายวันเลขที่ 090-3-50015-5

‘โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ’ บัญชีสะสมทรัพย์เลขที่ 091-0-20188-8 

‘โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ)’ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 913-3-50029-9

‘ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชสู้ภัยโควิด)’ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 901-3-50034-4