องค์กร "ทรานส์ฟอร์เมชั่น" รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน

วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 12:23 น.

เราจะได้เห็น “Business Transformation“ การเปลี่ยนของธุรกิจองค์กร กันมากขึ้น เพื่อรองรับพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป จากเทคโลโลยีที่เข้ามาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของผู้คน ทำให้เกิดการระดมทุนในรูปแบบใหม่ๆ ตามมา