ด่วน!!! ห้ามเครื่องบินทุกประเภทเข้าไทยเป็นเวลา 3 วัน

วันที่ 04 เม.ย. 2563 เวลา 00:28 น.
ด่วน!!! ห้ามเครื่องบินทุกประเภทเข้าไทยเป็นเวลา 3 วัน
สำนักงานการบินพลเรือนฯออกประกาศสั่งห้ามทุกแอร์ไลน์บินเข้าไทยตั้งแต่ 4-6 เม.ย. ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังเกิดเหตุความวุ่นวายกลุ่มคนไทยเดินทางกลับจากสหรัฐ-ญี่ปุ่น ปฏิเสธการกักตัว14 วัน 'บิ๊กตํู่' เรียกถกด่วนสบค.เช้านี้

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) รุนแรงมากยิ่งขึ้นและเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศพ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนประเทศไทยจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 23.59 น.

2. การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม1.ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)

(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

รายงานข่าวแจ้งว่า สาเหตุสำคัญของการออกประกาศครั้งนี้ เนื่องจากเกิดความวุ่นวายเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 3 เม.ย. กลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากสหรัฐและญี่ปุ่น ปฏิเสธที่จะกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐกำหนด

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ สบค. เป็นการด่วน ในวันที่ 4 เมษายนนี้ เวลา 09.00 น.