ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองธุรกิจค้าปลีกไทย ปี63 หดตัวลง 0-8-2.2%

วันที่ 07 มี.ค. 2563 เวลา 11:04 น.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองธุรกิจค้าปลีกไทย ปี63 หดตัวลง 0-8-2.2%
ผลกระทบ COVID-19 บวกกับกำลังซื้อที่ซบเซา กระทบค้าปลีกไทย คาดปี’ 63 มูลค่าตลาดหดตัวร้อยละ 0.8 ถึง 2.2 แฟชั่น-เฟอร์นิเจอร์-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์-ของฟุ่มเฟือย เตรียมจับจ่ายลดลง

รายงานผลวิจัยจาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คาดว่าจะลากยาวไปจนถึงครึ่งปีแรก บวกกับกำลังซื้อของคนในประเทศที่ยังคงอ่อนแรงต่อเนื่อง จากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การว่างงานที่เพิ่มขึ้น และภัยแล้ง ส่งผลให้คาดว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกทั้งปี 2563 จะหดตัวราวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดลากยาวออกไปหรือรุนแรงขึ้น ก็อาจจะทำให้มูลค่าตลาดค้าปลีกหดตัวถึงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเม็ดเงินค้าปลีกทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่สูญหายไปประมาณ 150,000-200,000 ล้านบาท

โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆ ที่น่าจะมีการใช้จ่ายที่ลดลง และอาจจะถูกแทนที่ด้วยกลุ่มสินค้าสินค้าอุปโภค-บริโภค (อาหารแห้ง ของใช้ส่วนตัว) รวมถึงหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งมีความจำเป็นและอาจมีการสำรองสินค้ากลุ่มนี้ไว้บ้าง ตามกำลังซื้อท่ามกลางความกังวลต่อ COVID-19