เอ็ม บี เคฯ ถกร้านค้าในศูนย์ฯ เตรียมลดค่าเช่าหลังกลุ่มนักท่องเที่ยวหาย

วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 17:28 น.
เอ็ม บี เคฯ ถกร้านค้าในศูนย์ฯ เตรียมลดค่าเช่าหลังกลุ่มนักท่องเที่ยวหาย
เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประชุมหารือตัวแทนร้านค้า เคาะมาตรการเยียวยาวิกฤตไวรัสโควิด-19 หดกลุ่มลูกค้านักท่อเงเที่ยว

รายงานข่าว จากบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เผยว่าเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. บริษัทฯ เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนกว่า 300 คน

โดยทั้งนี้ นายสมพล ได้กล่าวว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งนำเสนอแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและดีที่สุดอย่างรอบด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยขณะนี้ ได้นำเสนอแนวทางการลดค่าเช่าให้ผู้ประกอบการร้านค้ากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อเร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแล้ว และจะแจ้งรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการร้านค้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2563 หรือโดยเร็วที่สุด

จากนั้น ผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร และแยกย้ายกันกลับในเวลาต่อมา เพื่อรอมาตรการที่ทางศูนย์การค้าฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ไวรัสโคโรนา,ไวรัสอู่ฮั่น ,โคโรนา, covid-19, ค้าปลีก, ศูนย์การค้า, เศรษฐกิจ, มาตรการรับมือ