"บำรุงราษฎร์" เตรียมพร้อมบริการทางการแพทย์ รับเทคโนโลยี 5 จี

วันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 10:01 น.
"บำรุงราษฎร์" เตรียมพร้อมบริการทางการแพทย์ รับเทคโนโลยี 5 จี
ผนึกพันธมิตรโรงพยาบาลประเทศเยอรมัน จัดเวิร์คช้อปผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์ ต่อเนื่องครั้งที่ 12 หวังให้บริการในท้องถิ่นห่างไกล พร้อมรับเทรนด์ผู้ป่วยมองหาทางเลือกใหม่การผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ. วิญญู รัตนไชย ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกสันหลังและการบำบัดความปวด โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)เต็มรูปแบบ เกี่ยวกับ การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป ต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 51 ในปี 2563 (51st International Training Course for Full-endoscopic Operations of the Lumbar, Thoracic and Cervical Spine) และเป็นครั้งที่ 12 ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดยมีศัลยแพทย์นานาชาติจำนวน 86 ราย จาก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช้อป ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมเวิร์คช้อปนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมช่วยตอกย้ำความก้าวหน้าทางการแพทย์ของบำรุงราษฎร์ ด้านเทคโนโลยีการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพื่อเตรียมความในการให้บริการทางการแพทย์ ที่จะยังสอดรับกับเทคโนโลยี 5 จี ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทภายใน 5 ปีนับจากนี้ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้มีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น โดยประชาชนที่อยู่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น

เทคนิคส่องกล้องฯ ทางเลือกของผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง

นพ.วิธวินท์ เกสรศักดิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ กล่าวว่ากิจกรรมฝึกอบรมเฯ ในปีนี้ ได้รับความสนใจจากศัลยแพทย์นานาชาติ เป็นจำนวนมากขึ้น เมื่อเทียบกับทุุกปีที่ผ่านมา ปัจจัยสำคัญ คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกสันหลัง ต้องการทางเลือกเพื่อเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดแผลด้วยเทคนิคการส่องกล้องเอ็นโดสโคป ซึ่งเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าการผ่าตัดทั่วไป

"นอกจากนี้ บำรุงราษฎร์ ยังทำหน้าที่เป็นเหมือน "ส่วนกลาง" ที่จะกระจายองค์ความรู้ต่อไปยังเครือข่ายพันธมิตรของโรงพยาบาลฯ ทั้งในและต่างประเทศ ด้วย" นพ.วิธวินท์ กล่าว

ศัลยแพทย์นานาชาติ ตื่นตัวผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยหุ่นยนต์

รศ.นพ.อัตถพร บุญเกิด ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปกับทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในฐานะวิทยากร มาต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 11 ในปีนี้ พบว่่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละครั้ง ได้การตอบรับจากศัลยแพทย์นานาขาติมากขึ้นทุกปี โดยแนวโน้มมาจากความต้องการเพิ่มพูนองค์ความรู้การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ด้วยเทคนิคต่างๆ จากทีมแพทย์เฉพาะทางด้านนี้โดยตรง ด้วยการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเอ็นโดสโคป เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้ป่วยในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคนิคการผ่าตัดแผลเล็กที่มีความปลอดภัย และ ยังช่วยลดระยะเวลาการพักฟื้นของผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดได้เร็วขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยในปัจจุบัน

Dr.Nilkanth Korake จาก Vishwaleela Hospital ประเทศอินเดีย ศัลยแพทย์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่ 3 ปีก่อน การผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิคการส่องกล้องของประเทศอินเดียในปัจจุบัน มีความตื่นตัวมากขึ้นทั้งในกลุ่มผู้ป่วยและศัลยแพทย์เฉพาะทาง ทำให้ส่วนตัวมีความสนใจเข้าร่วมเวิร์กชอปที่ทางบำรุงราษฎร์จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะการผ่าตัดในเทคนิคต่างๆ ด้วยในขณะนี้ อินเดีย ยังไม่มี Learning Centre และการ Training ในด้านดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต