เปิดกลยุทธ์ “โออิชิ” เดินหน้าธุรกิจปี63

วันที่ 16 ก.พ. 2563 เวลา 17:57 น.

โออิชิ ขับเคลื่อน 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ ธุรกิจเครื่องดื่ม, ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจอาหารสำเร็จรูปพร้อมปรุงพร้อมทาน สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนทั้งในประเทศและในภูมิภาค ขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ รองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค