จับตาผู้ว่าการฯรฟท.ลือคนนอก "นิรุฒ" ขึ้นแท่นเบอร์1 รอชงครม.เร็วๆนี้

วันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 19:17 น.
จับตาผู้ว่าการฯรฟท.ลือคนนอก "นิรุฒ" ขึ้นแท่นเบอร์1 รอชงครม.เร็วๆนี้
บอร์ดรฟท.เคาะผู้ว่าการฯรฟท.คนใหม่ "นิรุฒ" สอบผ่านคะแนนสูงสุด เร่งเจรจาผลตอบแทน ก่อนเสนอชื่อเข้าครม. ด้าน'ศักดิ์สยาม' ยันกระบวนการสรรหามีความโปร่งใส

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยภายหลังการประชุมบอร์ด รฟท.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการสรรหา ผู้ว่าการฯ รฟท.คนใหม่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ที่มี นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการ รฟท. เป็นประธานเสนอมา ซึ่งหลังจากนี้ 2-3 สัปดาห์จะเจรจาเรื่องผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขในสัญญาจ้าง กับผู้ผ่านการคัดเลือก ก่อนที่จะเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เห็นชอบ จากนั้น รฟท.จะรายงานผลไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติต่อไปภายในเดือน มี.ค.นี้

สำหรับรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการฯรฟท.ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดได้ เนื่องจากขั้นตอนยังไม่ครบถ้วน โดยผู้เข้ารับการสรรหาผู้ว่าการ รฟท.4 คน ได้แก่ 1. นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. (กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน) 2. นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. (กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ) 3. นายนิรุฒ มณีพันธ์ อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) และ 4. นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา ผู้อำนวยการฝ่ายขนส่งทางอากาศของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด หรือรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงก์ “วันนี้บอร์ดได้สรุปรายชื่อผู้ว่า รฟท. คนใหม่แล้ว โดยสรุปไว้ 2 รายชื่อ แต่ยังเปิดเผยไม่ได้ หลังจากนี้จะส่งรายชื่อคนที่ได้คะแนนสูงสุดไปให้คณะกรรมการเจรจาค่าตอบแทน 1 รายชื่อก่อน เพื่อเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขในสัญญาจ้างว่ารับได้ไหม ถ้าไม่รับเงื่อนไข ก็จะเรียกคนที่ได้อันดับ 2 มาเจรจา ซึ่ง สคร.ยืนยันว่าสามารถทำได้”นายจิรุตม์ กล่าว

ส่วนข้อเรียกร้องของสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ที่ต้องการให้ผู้ว่า รฟท.คนใหม่เป็นคนใน รฟท. เนื่องจากมีความเข้าใจงาน นั้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมบอร์ดรฟท. ได้รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าว ซึ่งยังเชื่อมั่นในคณะกรรมการสรรหาทุกท่าน โดยยืนยันว่ากระบวนการสรรหามีความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงคณะกรรมการสรรหาแต่ละท่าน มีความเป็นอิสระในการคัดเลือก และเป็นไปตามกระบวนการอย่างครบถ้วน

ด้านนายอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการสรรหาฯ กล่าวว่า ภายหลัง ครม.มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ว่า รฟม.คนใหม่แล้ว จึงจะสามารถเปิดเผยคะแนนได้ โดยในเบื้องต้นผู้ที่ชนะการคัดเลือกอันดับที่ 1 ได้คะแนน 90 คะแนนจาก 100 คะแนน ขณะที่อันดับที่ 2 มีคะแนนห่างจากผู้ชนะ 2-3 คะแนน ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น จะต้องมีความรู้ในทุกด้าน ไม่เพียงเฉพาะแค่ระบบรางเท่านั้น เช่น ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

ขณะที่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระบวนการสรรหาและการตัดสินใจว่าให้ใครเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของบอร์ดรฟท. ที่จะเป็นผู้พิจารณา หาก บอร์ด รฟท.มีมติออกมาอย่างไร และมีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ก็ถือเป็นอำนาจของบอร์ดที่สามารถกระทำได้

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่า รฟท.คนใหม่นั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอ 2 รายชื่อเรียงลำดับตามคะแนนสูงสุด ได้แก่ 1.นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย และเลขานุการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและกำกับกิจกรรมองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2.นายจเร รุ่งฐานีย รองผู้ว่าการ รฟท. (กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน)