'ดีอีเอส' ปลื้มทุนใหญ่สหรัฐฯ ซิสโก้-ไมโครซอฟท์ ขนเงินลงทุนไทยเพิ่ม

วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 13:45 น.
'ดีอีเอส' ปลื้มทุนใหญ่สหรัฐฯ ซิสโก้-ไมโครซอฟท์ ขนเงินลงทุนไทยเพิ่ม
ซิสโก้ เลือกไทยตั้งศูนย์ Co-Innovation Center แห่งแรกในเอเชีย ปั้นคนไซเบอร์ซิเคียวริตี้ ด้านไมโครซอฟท์ จ่อลงนามเอ็มโอยู ผุด AI/IoT Insider Lab ใน 'อีอีซี'

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า จากการเข้าพบและหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไอทีระดับโลกหลายราย ระหว่างการเดินทางไปโรดโชว์ที่สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 14-22 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับคำยืนยันจากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด และบริษัท ไมโครซอฟท์ ที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัท ซิสโก้ ตัดสินใจเลือกประเทศไทย เป็นสถานที่จัดตั้งศูนย์ Cisco Co-Innovation แห่งแรกในเอเชีย เนื่องจากเห็นความพร้อมของประเทศไทยที่มีการประกาศและบังคับใช้ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แล้ว ศูนย์แห่งนี้จะมุ่งการฝึกอบรมบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลด้านระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) เพื่อสร้างและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรสาขานี้ รวมทั้ง กระทรวงฯ อยู่ระหว่างเชิญชวนให้ซิสโก้ จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ใน Thailand Digital Valley ในพื้นที่อีอีซีด้วย

นอกจากนี้ ทางไมโครซอฟท์ บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของโลก และกระทรวงดิจิทัลฯ จะมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน เพื่อเข้ามาปักธงใน Thailand Digital Valley โดยจัดตั้ง AI/IoT Insider Lab ซึ่งเป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล สามารถผลิตและนำสินค้าออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น ช่วยหาช่องทางการตลาดและจับคู่ธุรกิจ ปัจจุบันมีลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 300 รายทั่วโลก

“ไมโครซอฟท์ เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของอาเซียน เป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) มีความสนใจอย่างมากที่จะพิจารณาจัดตั้ง AI/IoT Lab ในประเทศไทย ร่วมพัฒนาบุคลากรและอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของไทยอย่างเต็มที่” นายพุทธิพงษ์กล่าว

สำหรับกระทรวงฯยังมีแนวคิดที่จะนำโปรแกรมระบบบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ ซึ่งไมโครซอฟท์มีอยู่ เข้ามาช่วยสนับสนุนการออกแบบโครงการที่ประเทศไทย เตรียมพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ภายใต้อีอีซี ขึ้นเป็นเมืองอัจฉริยะ จุดเด่นคือ เป็นการสร้างเมืองสมาร์ทซิตี้ใหม่ขึ้นมาทั้งเมือง ไม่ใช่เป็นการนำเมืองเก่ามาทำใหม่ให้เป็นสมาร์ทซิตี้