'สุริยะ' เร่งปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี 3.5 หมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ 3.2 แสนล้าน

วันที่ 15 ม.ค. 2563 เวลา 11:23 น.
'สุริยะ' เร่งปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี 3.5 หมื่นล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ 3.2 แสนล้าน
กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ด้านการเงิน ปล่อยกู้เอสเอ็มอีไทยวงเงิน 35,000 ล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ 3.2 แสนล้านบาท และรักษาการจ้างงานกว่า 1 แสนตำแหน่ง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เร่งดำเนินการมาตรการ“ต่อเติม เสริมทุน SME สร้างไทย” โดยให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) วงเงิน 35,000 ล้านบาท

ทั้งนี้จะดำเนินการผ่าน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) 20,000 ล้านบาท จากธพว. ซึ่งรวมถึง ลูกหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอลที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นตั้งแต่ 3% ต่อปีขึ้นไป วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท

2.โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง เป็น Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ได้ขยายจากเดิมกลุ่มเอสเอ็มอี S-Curve เพิ่มกลุ่ม supply chain และธุรกิจอื่น ๆ โดยได้เตรียมวงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยกู้ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารพาณิชย์ทั้ง 18 แห่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย

"ทั้ง 2 โครงการ เมื่อปล่อยเงินเข้าระบบทั้งหมดแล้ว จะช่วยเหลือเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 17,600 ราย และรักษาการจ้างงานได้ไม่น้อยกว่า 101,000 คน และสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ประมาณ 320,600 ล้านบาทภายในปี 2564 โดยผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 18 ธ.ค.63 หรือจนกว่าวงเงินหมด" นายสุริยะ กล่าว