กสทช.ยันไม่เลื่อนประมูล 5G ดีเดย์ 16 ก.พ.ปีหน้าแน่นอน นำร่องคลื่น 2600 MHz ก่อน

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 15:06 น.
กสทช.ยันไม่เลื่อนประมูล 5G ดีเดย์ 16 ก.พ.ปีหน้าแน่นอน นำร่องคลื่น 2600 MHz ก่อน
กสทช.จัดรับฟังความเห็นร่างหลักเกณฑ์ ซักซ้อมผู้ประกอบการ ก่อนเปิดประมูล 5G เคาะ 16 ก.พ. ปี'63 คาดคลื่น 2600 MHz พร้อมสุด เริ่มต้นที่ราคา 1,862 ล้านบาท/ชุด

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช. ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 เมกกะเฮิรตซ์ (MHz), 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHzว่า เพื่อสร้างความมั่นใจ ร่างประกาศแต่ละฉบับฯ ให้มีความรัดกุม เพียงพอที่จะจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใส โดยยืนยันจะไม่มีการเลื่อนการเปิดประมูล 5G ตามที่ภาคเอกชนเสนอมาก เนื่องจากได้กำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ไว้แล้ววันที่ 16 ก.พ. 2563

ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้นำคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกกะเฮิรตซ์ มาประมูลพร้อมกัน คงไม่สามารถทำได้ เพราะยังไม่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่จากบริษัทไทยคม (THCOM) ที่ยังใช้งานไปถึงเดือนก.ย. 2564 ซึ่งการเรียกคืนคลื่นยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 300 วัน หรืออาจถึง 500 วัน

อย่างไรก็ตามการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ จะทำให้ทราบว่าผู้ประกอบการจะเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่หรือไม่ และจะเข้าประมูลคลื่นความถี่ย่านใดบ้าง เพราะอาจจะเข้าประมูลไม่ครบทั้ง 4 คลื่นความถี่ ซึ่งยอมรับว่าคลื่นความถี่ 2600 MHz สามารถนำมาทำ 5G ได้ ส่วนคลื่น 700 MHz และ 1800 MHz ยังไปไม่ถึง 5G คงต้องรออีก 1-2 ปี ขณะที่คลื่น 26 GHz ยังไม่ชัดเจนถึงความพร้อมในการทำ5Gดังนั้นอย่างน้อยคลื่น 2600 MHz ที่ทำ 5G ได้จะสามารถเปิดประมูลได้ทันที

ทั้งนี้ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากุล ย่าน 700 เมกกะเฮิรตซ์ ( MHz) 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz. กำหนดคลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลและการจัดชุดคลื่นความถี่ในการประมูล ได้แก่

1.คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คลื่นความถี่ที่จะนามาประมูลเป็นคลื่นความถี่ในย่าน 733 - 748 MHz/788 - 803 MHz ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 703 - 748/758 - 803 เมกะเฮิรตซ์ โดยจัดเป็น 3 ชุดคลื่นความถี่ ชุดละ 2 x 5 MHz กำหนดราคาขั้นต่ำ 8,792 ล้านบาท/ชุด ใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิท่าประมูลคลื่นความถี่ได้ 3 ชุดคลื่นความถี่

2.คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz คลื่นความถี่ที่จะนำมาประมูลเป็นคลื่นความถี่ในช่วง 1750 - 1785/1845 - 1880 MHz ตามแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 1710 - 1785/1805 - 1880 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) โดยจัดเป็น 7 ชุด ชุดละ 2 x 5 MHz และผู้รับ ใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยท่าประมูลคลื่นความถี่ได้ 4 ชุดคลื่นความถี่ กำหนดราคาขั้นต่ำ 12,486 ล้านบาท/ชุด

3.คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz เป็นคลื่นความถี่ในช่วง 2500 - 2690 MHz ตามแผนความถี่ วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ โดยจัดเป็น 19 ชุด ชุดละ 10 MHz และผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูล คลื่นความถี่ได้ 10 ชุดคลื่นท่าความถี่ กำหนดราคาขั้นต่ำ 1,862 ล้านบาท/ชุด

4.คลื่นความถี่ย่าน 26 GHz เป็นคลื่นความถี่ในช่วง 24.3 - 27.0 GHz ตามแผนความถี่ วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 24.25 - 27 กิกะเฮิรตซ์ โดยจัดเป็น 27 ชุด ชุดละ 100 MHz และผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้ 12 ชุดคลื่นความถี่ กำหนดราคาขั้นต่ำ 423 ล้านบาท/ชุด

สำหรับกรอบระยะเวลาของการเปิดประมูล5G หลังเปิดรับฟังความเห็นแล้ว จะมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 เพื่อออกประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจวันที่ 2 ม.ค. 2563 และเปิดประมูลคลื่นความถี่ ในวันที่ 16 ก.พ. มอบใบอนุญาต ในเดือนมี.ค. และเริ่มให้บริการเดือนก.ค.