'มนัญญา' ถามตรง 'สุริยะ' หากเลื่อนแบน 3 สารต้องตอบประชาชนว่าใช้เหตุผลอะไร 

วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 17:59 น.
'มนัญญา' ถามตรง 'สุริยะ' หากเลื่อนแบน 3 สารต้องตอบประชาชนว่าใช้เหตุผลอะไร 
รมช.เกษตรฯ ส่งสัญญาณหมดเวลาเกรงใจ ยังทำงานตามหน้าที่ไม่ก้าวก่ายใครและไม่ชอบให้ใครมาก่าวกายทำงาน ย้ำโครงการฯ ดำเนินตามนโยบายรัฐบาลทุกประการ

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประชุมชี้แจงสหกรณ์จังหวัด77จังหวัด เพื่อมือมอบนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่มีผลกระทบหลังแบน3สารเคมี ที่จะมีผลวันที่1ธ.ค.62 ว่า ขอให้เดินหน้านโยบายแบนสาร3ชนิด

ทั้งนี้ ไม่ว่าวันที่27 พ.ย.นี้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย จะประชุมเพื่อรับรองมติ 22 ต.ค. 2562  หรือ จะมีการกลับมติ ก็จะให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าต่อไป เพราะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกในการทำการเกษตรและลดการใช้สารเคมีในระยะยาว  เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ที่แถลงไว้กับรัฐสภา ดังนั้นโครงการนี้คือการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทุกประการ

"ขณะนี้ มีความสับสนเรื่องการแบนสารว่ารัฐบาลกำลังทำอะไร เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯในส่วนหน่วยงานที่ดูแล กำลังเดินหน้าชี้แจงแนวปฏิบัติเพื่อให้มีการจัดเก็บสารเคมี ก็มีข่าวว่ากระทรวงเกษตรฯโดยกรมวิชาการเกษตร ออกมาพูดเรื่องจะเลื่อนการแบนสารเคมีฯ  จึงได้มีคำสั่งให้กรมวิชาเกษตร ทำหนังสือชี้แจงมาภายในวันที่26 พ.ย.นี้ ก่อนมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย วันที่27 พ.ย." น.ส.มนัญญา กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีอีกเรื่องที่สับสน คือ กรณี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มาให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมีการทบทวนมติเช่นกัน ทำนองว่าอาจมีการเลื่อนระยะเวลาออกไปอีก 6 เดือน

ขณะที่กรมวิชาการเกษตร ออกประกาศกรมที่1511/2562 ที่กรมเป็นผู้เสนอว่าต้องดำเนินการเก็บคืนสารใน30วัน ลงนามโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ภายหลังมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายวันที่ 22 ต.ค.62มีมติให้แบน 3 สาร กระทรวงเกษตรฯในฐานะปฏิบัติมาวางแนวทางรองรับไว้ครบถ้วน  

อย่างไรก็ตาม รมว.อุตสาหกรรม ได้ออกมาสื่อสารว่าอาจจะเลื่อนการแบน ต้องเป็นเรื่องที่ท่านต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ ว่ามีเหตุผลอย่างไร จึงต้องเลื่อนจากครั้งแรกที่มีมติแบน มาประชุมครั้งที่สองมีอะไร ถึงมาเลื่อนด้วยคำพูดตนเอง  กระทรวงเกษตรฯเองได้ทำสิ่งรองรับไว้หมดแล้ว ชี้แจงสารวัตรเกษตร สหกรณ์ทุกจังหวัด เพื่อมีมาตรการดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด

"หากสมมุติว่าเลื่อน ต้องให้โอกาสประชาชน ผู้บริโภค รู้ว่าสวนไหนแปลงไหนใช้สาร 3 ตัวนี้ เพราะมีคนมาพูดว่า แปลงจีเอพีก็ให้ใช้ 3 สารได้ เพราะฉะนั้นก็เอาแบบวินวิน  ฟาร์มไหนใช้ให้ติดป้ายหน้าฟาร์ม   เพราะจะได้ทราบว่ามีพิษอะไร ก็วินๆด้วยกัน" น.ส.มนัญญา กล่าว

ทั้งนี้เมื่อถามว่าจะหารือ กับ รมว.อุตสาหกรรม หรือไม่ ถึงท่าทีที่ได้ส่งสัญญาณว่าจะเลื่อนการแบน น.ส.มนัญญา กล่าวว่าคงไม่ต้องคุยกับนายสุริยะ เพราะงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใคร ก็ต้องให้เกียรติเขาทำงาน ด้วยไม่ชอบก้าวก่ายใคร แต่ทุกคนพยายามเข้ามาก้าวก่ายการทำงานเรา  และไม่ชอบให้เข้ามา ซึ่งควรต้องให้สิทธิกันในการทำงานกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าครั้งนี้ยืดเวลาได้ก็หมายความว่าต้องยืดตลอดใช่หรือไม่ ครั้งนี้ 6 เดือน ต่อไปก็ต่ออีก 6 เดือน ใช่หรือไม่และมีอะไรรองรับว่าจะไม่ยืดต่ออีก 

ทั้งนี้เงื่อนเวลาในการเก็บคืนสารภายใน 30วัน เป็นระยะเวลาที่กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตราย จนมีคำสั่งของกรมวิชาการเกษตร ลงประกาศในราชกิจจา ไปแล้ว  ซึ่งทุกอย่างได้ทำมาสุดมือเตรียมไว้ทุกอย่าง รวมถึงการกำหนดระยะเวลาจัดเก็บ โดยไม่เคยไปก้าวก่ายหน่วยงาน เป็นหน้าที่ที่เสนอมาตามภารกิจ ในฐานะที่ได้รับแบ่งงานจากรมว.เกษตรฯให้รับผิดชอบกรมนี้

สำหรับประเด็นที่บอกว่าจะกระทบการนำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด มีทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่นำมาเป็นประเด็นไม่แบน3สารที่เป็นเรื่องภายในที่ต้องการคุ้มครองคนไทยให้ปลอดภัย