ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

Sponsored Content
วันที่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 13:09 น.
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
 

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง" วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9WlKtcj1A6Z3JiDImSDzB5esDjdoJ4Dg2TASUGnVl7ytzGg/viewform