"มนัญญา" ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด หนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราป้อนตลาด

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 17:07 น.
"มนัญญา" ลงพื้นที่เยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด หนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราป้อนตลาด
ลั่นไม่ปล่อยเกษตรกรโดดเดี่ยว พร้อมเดินหน้าดันกรมส่งเสริมสหกรณ์ ช่วยสมาชิกสหกรณ์หลังเลิกใช้ 3 สารอันตราย

น.ส. มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ตั้งอยู่ที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ว่าเป็นการตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหาการทำงาน และอยากเห็นศักยภาพของสหกรณ์ในการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สหกรณ์พัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยต้องใช้หลักตลาดนำการผลิต สำรวจความต้องการของตลาดว่ามีความต้องการใช้สินค้ายางพาราประเภทไหน เพื่อให้สหกรณ์นำมาวางแผนการผลิตสินค้าจากยางพารา เพื่อให้มีตลาดรองรับและขยายช่องทางเพิ่มมากขึ้น

สำหรับมาตรการช่วยเหลือ ในส่วนของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกใช้ 3 สารเคมี ขอให้แต่ละสหกรณ์ทำรายละเอียดเสนอมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงความต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการกำจัดวัชพืช เพื่อนำไปบริการเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งขณะนี้กำลังสำรวจความต้องการของสหกรณ์ทั่วประเทศ

"วันนี้รัฐบาลมีนโยบายให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลา ดังนั้น หากต้องการให้รัฐช่วยเหลือว่าหลังจากยกเลิกการใช้ 3 สารแล้ว เกษตรกรต้องการให้ช่วยเหลืออะไร ให้แจ้ง เช่นต้องการรถไถ เครื่องตัดหญ้า รถแทรคเตอร์ ซึ่งเมื่อได้รายละเอียดจะได้มีมาตรการออกมาดูแลกัน และในฐานะที่เป็นตัวตั้งตัวตีเรื่องนี้ ดิฉันจะดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด และที่ตราดถือว่าติด 1ใน 5  จังหวัดที่ใช้สารเคมีมาก อยากให้เลิกใช้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว" นส.มนัญญากล่าว

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เบื้องต้นกรมฯได้เตรียมทำมาตรการในเรื่องสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรไว้ให้กับสหกรณ์ที่ต้องการนำไปบริการสมาชิก โดยจะเริ่มที่พืช 2 ชนิดก่อน ได้แก่ มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยมาตรการช่วยเหลือจะขอใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

ขณะนี้กรมฯได้สำรวจความต้องการของสหกรณ์ใน 2 กลุ่มพืช ภายใต้เงื่อนไขว่า 1.สหกรณ์เหล่านั้นต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการ และ2.ประเภทเครื่องจักร  ขนาดกำลังเครื่องจักร  จำนวนที่ขอ ต้องสอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกร

อย่างไรก็ตามมาตรการทั้งหมดกรมฯได้ทำรายละเอียดและสรุปรวบรวมไว้แล้วเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อเสนอต่อคณะทำงานที่รมช.เกษตรฯ ได้ตั้งขึ้น ก่อนจะสรุปมาตรการลดผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์เสนอรมช.เกษตรฯ ต่อไป