จุรินทร์ ลุยต่อ ทริปตุรกี-เยอรมัน15-19 พย. บุกขายยางและดันส่งอออก

วันที่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 14:54 น.
จุรินทร์ ลุยต่อ ทริปตุรกี-เยอรมัน15-19 พย. บุกขายยางและดันส่งอออก
"จุรินทร์" เจ้ากระทรวงพาณิชย์ ขายของต่อไม่รอแล้วนะลุยตลาดตยุโรปประเทศตุรกี และเยอรมนี ระหว่าง วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2562นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ามอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งสำรวจตลาดต่างประเทศ และความต้องการในสินค้าเกษตรของไทย เพื่อสนับสนุนการขยายการส่งออก

สำหรับ ตลาดตุรกี เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเป็นประตูการค้าสู่ตะวันออกกลาง ยุโรป และ กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างการเจรจาการค้าเสรี (FTA) กับตุรกี ซึ่งสินค้าที่คาดว่าไทยจะได้ประโยชน์ เช่น ยางและผลิตภัณฑ์ยาง พาหนะและชิ้นส่วน ตู้เย็น พลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมทั้งตุรกียังเป็นแหล่งผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลกอาทิ ผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะยางรถยนต์จึงมีความต้องการนำเข้ายางพาราในปริมาณสูง

สำหรับตลาดเยอรมันนีก็เป็นผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยางรวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอาหารรายสำคัญของโลก

ขณะที่ตลาดเยอรมนี เป็นผู้นำเข้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าอาหารรายสำคัญของไทยโดยจะนำผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตยางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MEDICA 2019 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562

และกิจกรรมในระหว่างการเดินทางเยือนตุรกีและเยอรมนี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน จะมีการลงนาม MOU ระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกีรวมถึงพบปะภาคเอกชน ในกิจกรรม Business Networking เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย และอุตสาหกรรมยางพาราและอาหารของไทย

ตลอดจนสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าระหว่างนักธุรกิจไทยและตุรกี และในวันที่ 18 พฤศจิกายน จะมีการลงนาม MOU ระหว่างนักธุรกิจไทยและเยอรมนี