ครม.เห็นชอบปรับสูตรคำนวนราคาน้ำตาลทราย

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 19:31 น.
ครม.เห็นชอบปรับสูตรคำนวนราคาน้ำตาลทราย
ครม.ไฟเขียวปรับสูตรคำนวนราคาน้ำตาลทราย ทำให้ส่วนแบ่งชาวไร่อ้อยกับโรงงานเพิ่มขึ้น 12-13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.5 บาทต่อกิโลกรัม

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร กาญจนบุรี เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง การจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. .... ซึ่งจะมีผลต่อสูตรคำนวณส่วนแบ่งรายได้จากการขายน้ำตาลทรายระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานผู้ผลิตน้ำตาลทรายที่จะใช้สูตรคำนวณใหม่ในฤดูการผลิตใหม่ปี 2562/63 ที่จะเริ่มเปิดหีบในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 นี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในสูตรการคำนวณใหม่นี้ จะเปลี่ยนปริมาณน้ำตาลทรายที่ใช้ในการคำนวณจากปริมาณน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรที่จำหน่ายจริงของฤดูการผลิตที่แล้ว เป็น ใช้ปริมาณน้ำตาลทรายขั้นต้นที่มีการแบ่งตามสัดส่วนผลผลิตน้ำตาลทรายของทุกโรงงานที่คณะกรรมการน้ำตาลทรายกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำตาลทรายจากเดิมที่ใช้ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 บวกพรีเมี่ยมน้ำตาลทรายไทย เป็น ใช้ราคาเฉลี่ยของราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายในราชอาณาจักรที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายประกาศในต้นฤดูการผลิตนั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้จะทำให้ราคาน้ำตาลทรายที่ใช้ในการคำนวณส่วนแบ่งระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น 12-13 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 17.5 บาทต่อกิโลกรัม  ซึ่งการปรับสูตรคำนวณดังกล่าวจะทำให้ได้ราคาอ้อยขั้นต้นที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์กับชาวไร่อ้อย

นางนฤมล กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลไม่ให้การปรับเปลี่ยนครั้งนี้มีผลต่อราคาน้ำตาลทรายและผู้บริโภค อีกด้านหนึ่งก็ให้ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลดการทานหวาน

นอกจากนี้ ครม. ยังได้เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2561 พ.ศ.... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยการจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การค้าระหว่างประเทศ(WTO)

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต