ครม.เพิ่มเงินลงทุนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีเป็น55,927ล้าน

วันที่ 12 พ.ย. 2562 เวลา 19:18 น.
ครม.เพิ่มเงินลงทุนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีเป็น55,927ล้าน
ครม.เห็นชอบลงทุนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรีอีก 1,807 ล้านบาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร กาญจนบุรี เห็นชอบเพิ่มวงเงินงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี อีก 1,807 ล้านบาท เป็น 55,927 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินงานจากเดิมที่ต้องแล้วเสร็จในปี 2563 เป็นแล้วเสร็จปี 2566

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีความล่าช้าในการดำเนินการถึง 56% ซึ่งมีปัญหาหลักมาจากความล่าช้าในการเวนคืนที่ดิน และในช่วงที่ผ่านมาที่มีความล่าช้านั้นราคาที่ดินก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้มีความจำเป็นต้องของบประมาณเพื่อดำเนินการเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น โดยเป็นการดำเนินการเวนคืนที่ดิน 2,527 แปลง

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการเปลี่ยนปลงวงเงินนั้นประกอบด้วย 1. กรอบวงเงินลงทุนรวมเปลี่ยนจากเดิมที่ได้รับอนุมัติ 49,120 ล้านบาท เป็น 55,927 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6,807 ล้านบาท 2.กรอบวงเงินที่ใช้เพื่อดำเนินการเวนคืนที่ดินจากเดิม 5,402 ล้านบาท เป็น 17,452 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 12,032 ล้านบาท และ 3.กรอบวงเงินค่าก่อสร้างจากเดิม 43,700 ล้านบาท เป็น 38,475 ล้านบาท ลดลง 5,225 ล้านบาท

“แม้งบประมาณที่ใช้สำหรับเวนคืนที่ดินเพิ่มขึ้น 12,032 ล้านบาท แต่เนื่องจากในขั้นตอนการประมูลสามารถประหยัดงบประมาณไปได้ 5,225 ล้านบาท มีงบประมาณเดิมอีก 5,000 ล้านบาท ครม.จึงอนุมัติเพิ่มในครั้งนี้อีกเพียง 1,807 ล้านบาท พร้อมกับกำหนดให้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและเปิดใช้การในปี 2566”น.ส.ไตรศุลี กล่าว