ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯในอีก 3 เดือนหน้า ยังปรับตัวลดลง

วันที่ 09 พ.ย. 2562 เวลา 11:30 น.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯในอีก 3 เดือนหน้า ยังปรับตัวลดลง
ขณะที่ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพครัวเรือน ในเดือนต.ค.'62 ก็ยังหดตัวลง ท่ามกลางความกังวลของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะเศรษฐกิจไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยผลวิจัย ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในปัจจุบัน (KR-ECI) และในอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ปรับตัวลดลง

แสดงให้เห็นถึงความกังวลของครัวเรือนต่อสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งในปัจจุบันและในอีก 3 เดือนข้างหน้า โดยในการสำรวจเดือนต.ค. 2562 พบสัญญาณการเลิกจ้างในองค์กร/บริษัทที่ครัวเรือนสังกัดหรือเป็นเจ้าของปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการสำรวจในช่วงเดือนก.ค. 2562 ชี้ให้เห็นว่า ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทยอยส่งผ่านผลกระทบมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่เหลือของปี 2562 ยังมีความเปราะบางอยู่ แม้ภาครัฐจะพยายามออกมาตรการเศรษฐกิจต่างๆ มาเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย

แต่ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 ซึ่งทยอยส่งผ่านผลกระทบมายังกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็ดี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. น่าจะมีส่วนช่วยผ่อนเบาภาระหนี้สินของครัวเรือนและต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง