เศรษฐกิจโลกชะลอฉุดส่งออกไทย (ไม่รวมทอง) ไตรมาส 3 หดตัว 4.5%

วันที่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 13:28 น.
เศรษฐกิจโลกชะลอฉุดส่งออกไทย (ไม่รวมทอง) ไตรมาส 3 หดตัว 4.5%
ไตรมาสสุดท้ายลุ้นบวกจากการเร่งนำเข้าของสหรัฐฯ กับจีน ก่อนมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันในวันที่ 15 ธ.ค. 2562

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในเดือนก.ย. 2562 แม้จะหดตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (Consensus) ซึ่งให้ภาพเดียวกันการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวแรงกว่าที่คาด และผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน มูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในเดือนก.ย. 2562 หดตัวร้อยละ 1.4 YoY แม้จะลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่หดตัวมากถึงร้อยละ (-)4.0 YoY แต่ก็ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ (Consensus) ที่ร้อยละ -0.6 YoY โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 การส่งออกสินค้าของไทยหดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งในเดือนก.ย. นี้ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรหลักอย่างข้าว ยางพารา และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยังคงหดตัวสูงบนเลขสองหลัก ทำให้เป็นแรงฉุดต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าไทย ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนก.ย. 2562 พลิกกลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 0.2 YoY จากแรงหนุนของการส่งออกยานพาหนะ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงการส่งออกทองคำที่ขยายตัวดี ซึ่งเมื่อหักมูลค่าการส่งออกทองคำแล้ว การส่งออกสินค้าไทยหดตัวร้อยละ 2.8 YoY

การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดสหรัฐฯ และจีนขยายตัวเป็นบวกสวนทางกับภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยที่หดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่ำในปีก่อนหลังสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกัน

ในขณะเดียวกัน ก็ได้อานิสงส์จากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนรอบล่าสุดที่จีนจะมีการปรับขึ้นภาษีการนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ เป็นร้อยละ 25 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2562) จึงทำให้จีนหันมาเร่งนำเข้ารถยนต์ อุปกรณ์ และ ส่วนประกอบจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

การส่งออกสินค้าไทยไปตลาดสหรัฐฯ และจีนขยายตัวเป็นบวกสวนทางกับภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยที่หดตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานที่ต่ำในปีก่อนหลังสหรัฐฯ กับจีนทวีความรุนแรงในการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกัน

ในขณะเดียวกัน ก็ได้อานิสงส์จากการตอบโต้ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนรอบล่าสุดที่จีนจะมีการปรับขึ้นภาษีการนำเข้ารถยนต์จากสหรัฐฯ เป็นร้อยละ 25 (มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธ.ค. 2562) จึงทำให้จีนหันมาเร่งนำเข้ารถยนต์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ในเดือนก.ย. 2562 ดุลการค้าจากทองคำขาดดุลในรอบ 4 เดือน โดยมีการขาดดุลทองคำที่มูลค่า 199.5 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลให้ดุลการค้ารวมในเดือนก.ย. เกินดุลลดลงจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งปัจจัยเรื่องทองคำดังกล่าวเป็นการลดทอนแรงกดดันที่มีต่อการแข็งค่าของเงินบาทในเดือนก.ย. นี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คงประมาณการอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 ไว้ที่กรอบประมาณการร้อยละ (-)2.0 ถึงร้อยละ 0.0 ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 การส่งออกสินค้าของไทยน่าจะพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ จากอานิสงส์ของฐานที่ต่ำในปีก่อนหลังได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนในรอบก่อนหน้า ประกอบกับสหรัฐฯ และจีนน่าจะมีการเร่งนำเข้าสินค้าอีกระลอกก่อนมีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกันในวันที่ 15 ธ.ค. 2562

ภาพ-EITAN ABRAMOVICH / AFP