'พาณิชย์' เฟ้นหา GI สินค้าท้องถิ่นตัวใหม่

วันที่ 19 ต.ค. 2562 เวลา 15:52 น.
'พาณิชย์' เฟ้นหา GI สินค้าท้องถิ่นตัวใหม่
วีรศักดิ์ นำทีมกรมทรัพย์สินทางปัญญา หาสินค้าท้องถิ่นของพัทลุ หนุนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ ชูโมเดล ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นต้นแบบสินค้าGI ลุยตลาดต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้คนในจังหวัดอย่างยั่งยืน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง พร้อมหารือกับ หน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการส่งเสริมและผลักดันของดีในชุมชนให้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI รายการใหม่

โดยในพื้นที่ ได้นำเสนอสินค้าที่น่าสนใจ 3 รายการ ประกอบด้วย 1.กุ้งแก้ว อำเภอปากพะยูน 2.ปลาดุกสวรรค์ หาดไข่เต่า และ 3.ไข่ในหิน เกาะโคบ พร้อมไปเยี่ยมชมกลุ่มสินค้าดังกล่าวถึงแหล่งผลิต เพื่อสอบถามข้อมูลกระบวนการผลิตและให้แนวทางในการพัฒนาสินค้า

โดยเฉพาะหากจะนำมาคุ้มครองเป็นสินค้า GI ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะสามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วย ซึ่งต้องเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีความพิเศษเฉพาะตัวที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ รวมถึงต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป นายวีรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าได้มอบนโยบายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานภายในจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำด้านการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสินค้า GI อันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น นำไปสู่การสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้แต่ละจังหวัด ค้นหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และมีคุณภาพ เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ต่อไปขณะที่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขานรับแนวนโยบายดังกล่าว และพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้า GI รายการใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก

ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง ซึ่งถือเป็นสินค้าประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ถือเป็นสินค้า GI ในลำดับต้นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นข้าวชนิดพิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้ต้องมาจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงเท่านั้น

โดยนอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียน GI ในประเทศไทยแล้ว ยังเป็น 1 ใน 4 สินค้าไทยที่ได้รับ การขึ้นทะเบียน GI ในสหภาพยุโรป รวมทั้งมีการส่งออกไปขายในประเทศต่างๆ เช่น จีน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เป็นต้น ถือเป็นการยกระดับสินค้า GI ของชุมชนและของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งยังเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีชื่อเสียง ควบคู่ไปกับการสร้างความคุ้มครองให้แก่สินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยระบบของ GI