ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16:55 น.
ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี’63 คาดโตชะลอ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้เทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการส่งออกระยะข้างหน้า เกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ โปรตีนทางเลือกมาแรง ส่วนส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยในปี2562 อยู่ที่ 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โต3.5%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า การส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของไทยทั้งปี 2562 จะเติบโตร้อยละ 3.5 (YoY) หรือคิดเป็นมูลค่าราว 26,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับแรงหนุนจากสินค้าส่งออกสำคัญในกลุ่มผลไม้สด-แช่แย็นแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ (ไก่) ที่ขยายตัวสูง และ ยังเป็นที่ต้องการของคู่ค้าปลายทางสำคัญโดยเฉพาะตลาดจีนและอาเซียน

สำหรับ ปี 2563 มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม น่าจะเติบโตในกรอบที่จำกัด จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การแข่งขันสูงจากคู่แข่งในตลาด รวมถึงเงินบาทที่อาจยังมีแนวโน้มจะแข็งค่า ในขณะที่การเข้าไปขยายฐานการผลิตและจำหน่ายของผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยในตลาดคู่ค้าทดแทนการส่งออก ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มในบางรายการมีแนวโน้มชะลอตัวลง ทำให้เบื้องต้นคาดว่า มูลค่าการส่งออกอาหารและเครื่องดื่มปี 2563 น่าจะอยู่ที่ระดับ 26,000-27,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือมีอัตราการขยายตัวอยู่ระหว่างร้อยละ -2.0 ถึงร้อยละ 2.0 (YoY)

ในระยะข้างหน้า สินค้าที่สอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภคในอนาคต เช่น เกษตรอินทรีย์ อาหารสุขภาพ โปรตีนทางเลือกจากพืชและแมลง อาหารทางการแพทย์ อาหารพร้อมรับประทาน (RTE) ฯลฯ น่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการเติบโตและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในตลาดปลายทาง ซึ่งปัจจุบันเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย แม้มูลค่าจะไม่สูงมากแต่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง