ปตท. เลิกสำรวจ!!ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16:06 น.
ปตท. เลิกสำรวจ!!ธุรกิจถ่านหินในอินโดนีเซีย
PTT ปิด 2 บริษัทย่อยในอินโดฯ ที่ตั้งขึ้นรองรับพัฒนาโครงการถ่านหิน หลังสำรวจพบไม่คุ้มค่าลงทุน แต่รับรองว่าไม่ส่งผลกระทบการดำเนินงานปตท.แน่นอน

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ปตท. (PTT) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินการปิดบริษัท PT Makassar Prima Coal (PT MPC) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 70 % ) และบริษัท PT Cakrawala Bara Borneo (PT CBB) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 100 % ) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการลงทุนในโครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย

อย่างไรก็ตาม โครงการพัฒนาธุรกิจถ่านหินดังกล่าวภายหลังจากการสำรวจแล้วไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงได้ดำเนินการปิดบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท.ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว โดยการปิดบริษัท PT MPC และบริษัท PT CBB ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ ปตท. แต่อย่างใด ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี 2562รายการดังกล่าวนี้ ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นสิ้นสภาพในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนหรือของบริษัทย่อยนั้น ส่งผลให้PT MPC และ PT CBB สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.