“HSH”ยื่นอุทธรณ์สู้"ภัทรประสิทธิ์"ขอบริหารเพนนินซูลาต่อ

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 19:57 น.
“HSH”ยื่นอุทธรณ์สู้"ภัทรประสิทธิ์"ขอบริหารเพนนินซูลาต่อ
“HSH” ยื่นศาลอุทธรณ์ สู้ กลุ่มภัทรประสิทธิ์ ขอบริหารโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพ ต่อไป

เดอะ ฮ่องกง แอนด์ เซี่ยงไฮ้ โฮเต็ล ลิมิเต็ด (The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited (“HSH”) เป็นเจ้าของร้อยละ 50 ในโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ผ่านทางบริษัทในเครือและได้ดำเนินธุรกิจโรงแรมนี้มาตั้งแต่ปี 2541 กลุ่มผู้ถือหุ้นภัทรประสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของในสัดส่วนอีกร้อยละ 50 ของโรงแรมได้ดำเนินการทางกฎหมายและกระทำการอื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการเลิกการบริหารจัดการโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ของเพนนินซูลา ซึ่งศาลแพ่งธนบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ว่าบริษัทในเครือของเราไม่ควรมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุนซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลิกสัญญาบริหารจัดการโรงแรมของเพนนินซูลา

HSH ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษานี้อย่างยิ่งและได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 การเลิกสัญญาบริหารจัดการโรงแรมของเพนนินซูลาเท่ากับเป็นการผิดสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง HSH และกลุ่มภัทรประสิทธิ์ ซึ่ง HSH จะปกป้องสิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยขณะที่รอผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และกระบวนการทางกฎหมายอื่นกำลังดำเนินอยู่นั้น โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จะยังคงดำเนินกิจการโดยเพนนินซูลาต่อไปภายใต้สัญญาการบริหารจัดการโรงแรมซึ่งยังคงมีผลผูกพันตามกฎหมาย

นายปีเตอร์ บอรอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ HSH ได้แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้ว่า “จากการที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2541 ผมสามารถยืนยันได้ว่าเราปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ถูกต้องเสมอมา เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับการร่วมทุนของทุกฝ่าย สนับสนุนผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่าย และปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นและสัญญาการบริหารจัดการโรงแรม ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการทางการเงินของโรงแรมได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมือง และความท้าทายของธุรกิจโรงแรมหรูในกรุงเทพฯ แต่ในฐานะที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีปรัชญาการลงทุนในระยะยาว เราก็ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจในประเทศไทย”

นายบอรอร์ กล่าวต่อว่า “แม้ตลาดจะประสบความยากลำบาก ผลประกอบการของโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ก็ยังเป็นไปได้ดีอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับกลุ่มโรงแรมที่เป็นคู่แข่ง และโรงแรมนี้ได้รับหลายรางวัลและคำชมเชยในช่วงที่หลายปีที่ผ่านมารวมถึง “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” จากผู้อ่านของ Travel + Leisure ซึ่งในระหว่างที่รอผลการพิจารณาคดีทางกฎหมายที่ถึงที่สุด การดำเนินกิจการของโรงแรมในแต่ละวันนั้นไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ”