ธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่1ปี

วันที่ 14 ต.ค. 2562 เวลา 18:39 น.
ธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่1ปี
ยกเครื่องราคาประเมินที่ดินใหม่ รอคลอดกฎหมายลูก เลื่อนใช้ราคาประเมินใหม่ไป 1 ปี

น.ส.วิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะเลื่อนประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ ซึ่งเดิมต้องใช้ตั้งแต่่วันที่ 1 มกราคม 2563 ออกไปอีก 1 ปี เป็น วันที่ 1 มกราคม 2564 เนื่องจากรอ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 ประกาศใช้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะมีผลโดยตรงต่อการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินและทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเมื่อกฎหมายบังคับใช้จะต้องมีการออกกฎหมายลูกต้องใช้เวลา จึงเสร็จทันวันที่ 1 ม.ค. 2563 ซึ่งแต่กฎหมายเปิดช่องให้ขยายเวลาใช้ราคาประเมินใหม่ได้ถึง 2 ปี

สำหรับ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ จะมีการปรับโครงสร้างประเมินราคาทรัพย์สินครั้งใหญ่ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการระดับชาติ จากเดิมปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน มาเป็นปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และจะมีการตั้งคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

น.ส.วิลาวัลย์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมมีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ภาพรวมทั้งประเทศมีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7-8% การเลื่อนใช้ราคาประเมินราคาที่ดินใหม่ ไม่มีผลต่อการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 โดยใช้ฐานราคาประเมินเดิมไปก่อน