ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ก.ย. 62 ดีดตัวขึ้น แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำ

วันที่ 12 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 น.
ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ก.ย. 62 ดีดตัวขึ้น แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองภาวะครัวเรือนมีสัญญาณปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้ ประเมินไตรมาสสุดท้ายปีนี้ จะทยอยปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น อานิสงส์จากมาตราการภาครัฐ

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทย (KR-ECI) ในเดือนก.ย. 2562 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 42.3 จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องค่าใช้จ่าย เงินออม ภาระหนี้ และระดับราคาสินค้าในประเทศ แต่กลับมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำ แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของรายได้ครัวเรือน

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า (3-month Expected KR-ECI) ที่ทำการสำรวจในเดือนก.ย. 2562 ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 44.4 ใกล้เคียงกับเดือนก่อนหน้า จากปัจจัยฤดูกาลที่ทำให้ครัวเรือนมีรายได้และรายจ่ายเพิ่มขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงที่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทยอยปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการประกันรายได้เกษตรกร แต่ยังต้องติดตามประเด็นเรื่องความรวดเร็วในการฟื้นฟูบ้านเรือนไร่นาที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะมีผลต่อภาวะการครองชีพของครัวเรือนที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ