เปิดเวทีประชาพิจารณ์ หยั่งเสียงแผนเทอร์มินอล 2 ต้นเดือนพ.ย.

วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 19:47 น.
เปิดเวทีประชาพิจารณ์ หยั่งเสียงแผนเทอร์มินอล 2 ต้นเดือนพ.ย.
ทอท. เร่งซักซ้อมความเข้าใจก่อนเปิดประชาพิจารณ์แผนแม่บทพัฒนาเทอร์มินอล2 ย้ำอิงแบบเก่า เพิ่มส่วนขยายทิศทางแก้ปัญหาแออัด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ (เทอร์มินอล 2)วงเงิน 42,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) สภาสถาปนิก กรมทางหลวง(ทล.) ก่อน เนื่องจากประเด็นดังกล่าวมีความซับซ้อน และหลังจากที่หารือกันแล้วจะมีการจัดประชุมว่าจากที่ได้มีการหารือทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐาน ในแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจตรงกัน คาดว่าจะสามารถจัดทำประชาพิจารณ์ได้ในช่วงต้นเดือนพ.ย.นี้ ก่อนที่จะสรุปเพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาก่อนที่จะส่งต่อไปยังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ยืนยันว่าแผนแม่บทการพัฒนาดังกล่าว แทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่จะมีการก่อสร้างตั้งแต่ทางด้านเหนือ คือ อาคารผู้โดยสารด้านเหนือ ,อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1(SAT1)ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563 ,อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (SAT2)ที่จะเริ่มดำเนินการภายในปี 2564-2569 และอาคารผู้โดยสารด้านใต้ที่จะเริ่มดำเนินการในปี 2568 ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการไล่จากเหนือไปใต้ เนื่องจากจะต้องมีระบบ APM เชื่อมต่อการเดินทางภายในสนามบิน และปัจจุบันแผนดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่การดำเนินการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงได้ขอในส่วนของส่วนต่อขยายทางทิศเหนือดำเนินการเพื่อบรรเทาความแออัด

“แผนแม่บท ยังเหมือนเดิมทุกประการ การดำเนินการไม่ล่าช้ากว่าเดิม เพียงแต่ดำเนินการก่อสร้างไล่จากเหนือไปใต้ไม่ทัน จึงมีส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง SAT2 โดยทำงวงช้างเข้าไปเพื่อไม่ต้องใช้รถบัสเข้าไปตัดเข้าพื้นที่ รวมถึงมีเครื่องโหลดกระเป๋าได้มาขึ้น มีตม.เพิ่มขึ้น นี่คือเหตุผลที่ในการก่อสร้างไล่จากเหนือไปใต้จะต้องมีส่วนต่อขยายงอกออกมาก่อนเพราะก่อสร้างไม่ทัน และยืนยันว่าในแผนแม่บทยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยและไม่ได้ทำให้สนามบินแย่ลง รวมถึงมีประเด็นเรื่องการจราจรทางทิศเหนือของสนามบินจะไปทำทุกสิ่งทุกอย่างทางทิศใต้โดยถนนยังเป็นศูนย์ รถติดที่มอเตอร์เวย์ก็ติดอยู่แล้ว โดยในการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 2 ชั้นด้านทิศเหนือนั้น ทาง ทอท.ก็จะต้องกลับไปทำการบ้าน”นายนิตินัย กล่าว