น้ำมันลงอีกแล้ว พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊มกัน!!

  • วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 14:16 น.

น้ำมันลงอีกแล้ว พรุ่งนี้ค่อยแวะปั๊มกัน!!

บริษัทปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร ยกเว้นแก๊สโซฮอล อี85 ปรับลดลง 0.15 บาทต่อลิตรมีผล 4 ต.ค. 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน95 อยู่ที่ 34.26 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ 26.85บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี20 อยู่ที่ 23.84บาทต่อลิตร, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 26.58บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์อี85 อยู่ที่ 19.64บาทต่อลิตร ดีเซลอยู่ที่ 25.69บาทต่อลิตร ดีเซลพรีเมี่ยม อยู่ที่่ 29.54บาทต่อลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 23.69บาทต่อลิตร ,ดีเซล B20 อยู่ที่ 22.69 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ