ปตท. ร่วมเปิดเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ร.10

  • วันที่ 03 ต.ค. 2562 เวลา 15:00 น.
  • Sponsored Content

ปตท. ร่วมเปิดเส้นทางจักรยานศึกษาธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 49 จ.นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ร.10

 

จากต้นประดู่ป่าต้นที่ 100 ล้าน สู่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” กลุ่ม ปตท. มุ่งสานต่อพระราชปณิธานและเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเปิดเส้นทางปั่นจักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในแปลงปลูกป่า FPT 49 พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโป่งเทียม ณ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

กว่าจะเป็นผืนป่า FPT 49 ในปัจจุบัน ป่าแห่งนี้เคยเป็นเขาหัวโล้นมาก่อน ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่เมื่อปี 2524 บวกกับมีการบุกรุกแผ้วถางป่าและเผาวัชพืชเพื่อทำไร่ข้าวโพด มันสำปะหลัง จนทำให้ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมนับแต่นั้นมา และเพื่อเป็นการฟื้นฟูผืนป่าให้กลับมาอีกครั้ง ในปี 2538 ปตท. จึงได้ร่วมกับชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานราชการท้องถิ่น และกรมป่าไม้ เข้าดำเนินการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมผืนนี้เป็น แปลงปลูกป่า FPT 49 ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา ภูหลวง ภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และได้ทยอยปลูกเพิ่มอีกในปี 2539 และ ปี 2540 รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 26,675 ไร่ ซึ่งนับเป็นป่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ปตท. ก็ว่าได้

โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นประดู่ป่า “ต้นที่ 100 ล้าน” ณ แปลงปลูกป่า FPT 49 และพระองค์ได้พระราชทานวโรกาสให้ผู้แทนชุมชนที่เข้าร่วมพิธี และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณที่จะรักษาผืนป่าตลอดไป ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวนครราชสีมา นับเป็นเรื่องราวความสำเร็จการพลิกฟื้นคืนผืนป่าใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง

เมื่อป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณโดยรอบแปลงปลูกป่า FPT 49 ก็ดีตาม ทำให้มีสัตว์ป่าหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 150 ชนิด และยังมีระบบนิเวศป่าไม้ 3 ป่า คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ซึ่งความอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้ผืนป่า FPT 49 เป็นส่วนหนึ่งของป่าต้นน้ำของลำประโคน ไหลสู่อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของ “แม่น้ำมูล” และยังปันน้ำสู่แม่น้ำสายหลักอีกหลายสาย ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าเขาภูหลวง ซึ่งบริเวณโดยรอบผืนป่าเขาภูหลวงยังเป็นจุดศูนย์กลางพื้นที่อนุรักษ์มรดกทางทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO ถึง 2 แห่ง คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช และผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ รวมถึงอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คซึ่งกำลังขอการรับรอง และหากได้รับการรับรองครบทั้ง 3 โปรแกรมดังกล่าว จะได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ The UNESCO Triple Crown แห่งที่ 4 ของโลกต่อจากอิตาลี เกาหลีใต้ และจีน

โดยตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา ปตท. ได้ปลูก ดูแล และฟื้นฟูป่า ร่วมกับกรมป่าไม้ หน่วยงานต่างๆ และชุมชนรอบแปลงปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน และในปี 2562 นี้ กลุ่ม ปตท. ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้องค์ราชัน น้อมเกล้าศิระกราน” ต่อเนื่องตลอดปีเพื่อมุ่งสานต่อพระราชปณิธานโครงการจิตอาสาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนชุมชนใน จ.นครราชสีมา พัฒนาเส้นทางจักรยาน ระยะทาง 7 กิโลเมตร เชื่อมไปสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 800 เมตร ในพื้นที่แปลงปลูกป่า โดยเปิดเส้นทางอย่างเป็นทางการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง พร้อมชมนิทรรศการถาวรเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงได้จัดกิจกรรม “รวมใจจิตอาสา ฟื้นฟูพิทักษ์ป่า ถวายองค์ราชัน” ตลอดปีมหามงคลบรมราชาภิเษก กิจกรรมบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ซ่อมแซมแนวกันไฟ การทำโป่งเทียม และปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่า ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นี้ไว้ให้กับลูกหลานของเราต่อไป

กลุ่ม ปตท. ร่วมสานต่อแรงบันดาลใจ สร้างผืนป่า และอนุรักษ์ของขวัญล้ำค่านี้ไว้ เพื่อเราคนไทยจะได้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ