กดราคาดีเซลบี10ถูกลงลิตรละ1บาท เพิ่มยอดใช้ไบโอดีเซล

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 18:54 น.
กดราคาดีเซลบี10ถูกลงลิตรละ1บาท เพิ่มยอดใช้ไบโอดีเซล
กบน.เคาะปรับโครงสร้างเก็บเงินกองทุนน้ำมันฯปูทางให้ดีเซลบี 10เป็นน้ำมันพื้นฐานส่งผลให้มีราคาถูกลงลิตรละ 1 บาท ส่วนบี 7 ไม่เปลี่ยนแปลง มีผล 1 ต.ค.เป็นต้นไป

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(กบน.) เปิดเผยว่า กบน.ได้มีมติปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งจะมีผลให้ราคาขายปลีกของกลุ่มดีเซลบี 7 คงเดิมที่ 25.99 บาทต่อลิตร ดีเซลบี10 ลดลง 1 บาท อยู่ที่ 23.99 บาทต่อลิตรและดีเซลบี 20 เพิ่มขึ้น 2 บาท อยู่ที่ 22.99 บาทต่อลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้การปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 11 ก.ย. เพื่อส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล (บี100) ในการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันปาล์มดิบ(CPO)ด้วยการขยายส่วนต่างราคาบี 7 สูงกว่าบี 10 จำนวน 2 บาทต่อลิตรและสูงกว่าดีเซลบี 20 จำนวน 3 บาทต่อลิตร เพื่อรองรับการกำหนดให้ดีเซลบี 10 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศที่จะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.2563 และบี 7 และบี 20 เป็นน้ำมันทางเลือก

อย่างไรก็ตามหลังปรับโครงสร้างราคาให้มีความต่างกันเพื่อส่งเสริมการใช้บี 10 คาดว่าแนวโน้มการใช้บี 7 ที่มีอยู่ 54 ล้านลิตรต่อวันจะลดลง ส่วนบี 20 การใช้ปัจจุบันอยู่ที่ 6.71 ล้านลิตรต่อวันจะมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ขณะที่บี 10 ขณะนี้มีการใช้อยู่ที่ 1.3 หมื่นลิตรต่อวัน คาดจะทยอยปรับเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีการติดตามใกล้ชิด

นายวีระพล กล่าวว่า จากการปรับเงินครั้งนี้ทำให้กองทุนน้ำมันฯติดลบน้อยลงจากเดิมเงินไหลออก 813 ล้านบาทต่อเดือน เป็นไหลออก 392ล้านบาทต่อเดือน และเมื่อรวมกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี)ที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ 186 ล้านบาทต่อเดือน จะทำให้กองทุนน้ำมันฯมีเงินไหลออกเหลือเพียง 206 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งปัจจุบันสถานะกองทุนน้ำมันฯสุทธิอยู่ที่ 3.87 หมื่นล้านบาท