'สุริยะ'เอ็มโอยู JTECS ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รับไทยแลนด์4.0

วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 16:12 น.
'สุริยะ'เอ็มโอยู JTECS ผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ รับไทยแลนด์4.0
'สุริยะ' เดินสายถกญี่ปุ่นเชื่อมการค้าการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ด้าน Meti เตรียมนำเอกชนญี่ปุ่นลงพื้นที่อีอีซี สร้างโอกาสลงทุนในไทย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับนายโทโยนากะ อัตซิชิ ประธานองค์การสนับสนุน SME แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ)พร้อมคณะ ถึงแนวทางการพัฒนา SME ร่วมกันผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนานักวินิจฉัย และโครงการT-Goodtech ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ สามารถเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบ B2B โดยใช้ระบบ IT รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนจากการจับคู่ธุรกิจกว่า 300 ล้านบาท โดยทั้ง 2 หน่วยงานยืนยันจะพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าไว้ 2 เท่าจากเดิม

ทั้งนี้ได้มีการลงนาม MOUระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย- ญี่ปุ่น(Japan - Thailand Economic Cooperation Society: JTECS)โดยนายทาเคชิ อุชิยามาดะ ประธาน JTECS และ ประธานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด นายฮาจิเมะ คูวาตะ ประธานร่วม JTECS เพื่อผลักดันอุตสาหกรรม Automation และ Robotics ระบบอัตโนมัติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการพัฒนา SI หรือ system integrator

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าการสร้างระบบ SIให้เกิดขึ้นจำนวน 1,400 ราย ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งสมาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้นี้

“ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนประเทศญี่ปุ่น ที่ได้สนับสนุนนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (R&D)ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโรงงานในประเทศไทย”นายสุริยะกล่าว

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ได้ร่วมหารือกับ นายอิชิซูกะ ฮิโรอากิ ประธานองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO)เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสาธิตการ รีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งเป็นความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ลงนาม MOUร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) โดยทั้ง 2 โครงการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการนำเอาชิ้นส่วน/วัตถุดิบจากการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันภายใต้นโยบาย BCG คือ Bio Economy,Circular EconomyและGreen Industryเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ ภายใต้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้ให้รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (Meti)เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย โดยทาง Metiระบุว่าโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) จะเป็นแกนหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

รวมถึงรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อ 3 สนามบินเข้าด้วยกัน ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการปรับโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มที่ อีกทั้ง Meti พร้อมที่จะสนับสนุนในการดึงดูดการลงทุนด้านระบบอัตโนมัติ (Automation)และระบบหุ่นยนต์ (Robotic)โดย Metiได้ตอบตกลงและยินดีจะเป็นผู้นำนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาเพื่อศึกษาความพร้อมและโอกาสในการลงทุนในประเทศไทยตามพื้นที่ต่างๆ เช่น อีอีซีด้วยตนเองอีกด้วย