สร.ขสมก. ยื่น 5 ข้อคัดค้านแปรรูป 'ขสมก.'

วันที่ 27 ก.ย. 2562 เวลา 19:00 น.
สร.ขสมก. ยื่น 5 ข้อคัดค้านแปรรูป 'ขสมก.'
สหภาพแรงงานฯ เตรียมยกพล 150 คน ยื่นหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมในวันจันทร์ที่ 30 ก.ย.นี้ คัดค้านแปรรูปขสมก. หวั่นเอื้อนายทุน-พวกพ้องนักการเมือง ขู่ประชาชนเจอค่าโดยสารแพงขึ้นแน่นอน

นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) เปิดเผยว่า วันที่ 30 ก.ย.นี้ เวลา 09.30 น. ตนพร้อมสมาชิก 100-150 คน จะไปยื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่อง ขอคัดค้านยกเลิกแผนฟื้นฟูขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในการจัดหารถโดยสาร (รถเมล์) 3,000 คัน ตามที่เป็นข่าวในสื่อกระแสหลัก ซึ่งทางสหภาพมองว่าจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อเปิดทางให้เอกชนเข้ามามีผลประโยชน์ในกิจการ

"การจ้างเอกชนเข้ามาเดินรถแทน เป็นการผลักภาระให้กับประชาชน และเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน หรือพวกพ้องที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง รวมถึงประชาชนจะได้รับบริการอัตราค่าโดยสารที่แพง ก่อนจะดำเนินการการแก้ไขปัญหา ขสมก. จะต้องลงมาศึกษาผลดี-ผลเสีย รับทราบและเข้าใจปัญหาของ ขสมก. อย่างแท้จริง ไม่ใช่ตัดสินใจโดยไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง หากให้ ขสมก. ซื้อรถก็จะเป็นสมบัติของชาติ และสมบัติของพี่น้องประชาชน ดังนั้นแนวคิดนี้ไม่ใช่แนวทางแก้ไขปัญหา มีแต่จะสร้างปัญหามากกว่าเดิมปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน" นายวีระพงษ์กล่าว

นายวีระพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางคัดค้าน 5 ข้อประกอบด้วย 1. ขสมก. เป็นโครงสร้างพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์บริการคนยากคนจน ผู้มีรายได้น้อย และเป็นองค์กรของรัฐที่สนองตอบนโยบายของรัฐบาล ทุกยุคทุกสมัย โดยควบคุมอัตราค่าโดยสารเก็บราคาต่ำกว่าต้นทุน ซึ่งไม่ใช่องค์กรแสวงหาผลกำไร

2.คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ ขสมก. จัดหารถใหม่ 3,000 คัน มาแทนรถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องในการปฏิรูปเส้นทางโดยให้ ขสมก. เดินรถในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑณ 137 เส้นทาง

3.ตามแผนฟื้นฟูมีโครงการเกษียณก่อนกำหนด (เออร์ลีรีไทร์) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และจะนำเทคโนโลยีมาทดแทนให้บริการในอนาคต จะไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งสภาพแรงงานฯ ได้เสนอความเห็นโครงการเออร์ลีรีไทร์ต้องค่อยเป็นค่อยไปและพนักงานเข้าโครงการด้วยความสมัครใจ โดยไม่บังคับขู่เข็น และเลิกจ้างพนักงาน

4.หากให้ ขสมก. ดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าวจะเป็นการแปรรูป ขสมก. เพื่อผลักภาระให้กับประชาชน และเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน หรือพวกพ้องที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ และประชาชนจะได้รับบริการอัตราค่าโดยสารที่แพงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

5.จากการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการระหว่าง ขสมก. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และรถร่วมเอกชนที่ให้บริการทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการให้บริการ เช่น การขับแข่งไล่แซงกัน ปัญหาการทะเลาะวิวาทกับผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับรถร่วมบริการในอดีตจนถึงปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้