"ดีอี" มั่นใจได้กรรมการมั่นคงไซเบอร์-คุ้มครองข้อมูลฯ ทันกรอบเวลา

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 21:31 น.
"ดีอี" มั่นใจได้กรรมการมั่นคงไซเบอร์-คุ้มครองข้อมูลฯ ทันกรอบเวลา
"พุทธิพงษ์" แจงได้ผู้ทรงคุณวุฒิครบ 7 ด้านกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ฯ รอตรวจสอบคุณสมบัติ เตรียมตั้งคณะกรรมการสรรหาเลือกกรรมการคุ้มครองข้อมูลฯ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ว่า การดำเนินการเพื่อให้มีคณะกรรมการตามกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ภายใน 90 วัน กระทรวงอยู่ระหว่างการดำเนินการ

โดยมั่นใจว่าจะได้กรรมการทั้ง 2 ชุด คือ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ทันตามกำหนด

สำหรับการคัดเลือกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงคัดเลือกผู้ทรวงคุณวุฒิครบ 7 ด้านแล้ว และอยู่ระหว่าการตรวจสอบคุณสมบัติและความประพฤติ

ส่วนคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการตั้งกรรมการสรรหา ในส่วนการคัดเลือกรรมการสรรหาได้ดำเนินการเสร็จแล้ว เมื่อได้กรรมการสรรหาแล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อกำหนดกรอบการทำงานและกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จากนั้นจะดำเนินการสรรหา โดยเมื่อดำเนินการเสร็จจะรายงานมาที่กระทรวงโดยตนจะนำรายชื่อกรรมการทั้งสองคณะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป