'สนธิรัตน์' ร่วมเวทีแอลเอ็นจีระดับโลกที่ญี่ปุ่น ถกผู้ค้าก๊าซ30ประเทศ รองรับดีมานต์ตลาดเอเชียพุ่ง

วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 17:30 น.
'สนธิรัตน์' ร่วมเวทีแอลเอ็นจีระดับโลกที่ญี่ปุ่น  ถกผู้ค้าก๊าซ30ประเทศ รองรับดีมานต์ตลาดเอเชียพุ่ง
พลังงานนำคณะเดินทางร่วมประชุม LNG Producer-Consumer Conference ณ ประเทศญี่ปุ่น หารือร่วมผู้ค้าแอลเอ็นจีจาก 30 ประเทศ รองรับความต้องการใช้ ของเอเชียในอนาคต

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ จะเข้าร่วมประชุม LNG Producer-Consumer Conference ครั้งที่ 8 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ในตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) โดยมีผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแอลเอ็นจี จากทั่วโลกประมาณ 30 ประเทศ รวมกว่า 1,000 คน เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางตลาดแอลเอ็นจี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และการบริหารจัดการ แอลเอ็นจี ในอนาคต รวมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้แอลเอ็นจี เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับรองรับความต้องการแอลเอ็นจี ที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ท้ั้งนี้จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านพลังงานของไทย โดยเฉพาะด้านแอลเอ็นจี ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานและผู้บริหารองค์กรด้านพลังงานที่สำคัญจากประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้แอลเอ็นจี รายใหญ่ของโลกที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นโอกาสดีในการสร้างเครือข่ายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และนำไปสู่ความร่วมมือด้านแอลเอ็นจีในอนาคต รวมทั้งยังเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในฐานะผู้รับซื้อแอลเอ็นจี จะได้รับทราบถึงสถานการณ์ นโยบาย และแนวทางในการพัฒนาของตลาดแอลเอ็นจี จากหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับไทยต่อไป

ก่อนการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท โตเกียว แก๊ส ซึ่งเป็นแอลเอ็นจี เทอร์มินอลแห่งแรกในเอเชียและเป็นสถานีแอลเอ็นจี ที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก มีความจุแอลเอ็นจี ได้มากถึง 1.18 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางโตเกียว แก๊ส ทั้งเรื่องระบบบริหารจัดการ การปรับตัวของธุรกิจ การขยายสู่ธุรกิจต่อเนื่องกับแอลเอ็นจี ซึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีการใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนอกจากการใช้ในครัวเรือนและเพื่อผลิตไฟฟ้า อีกทั้งยังได้มีการขยายไปสู่ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น การผลิตน้ำแข็งแห้ง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้เข้าชมศูนย์จัดแสดงเทคโนโลยีและยานยนต์ MI-Garden ของบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ ซึ่งมีนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ที่สามารถเชื่อมโยงกับบ้าน คือด้านหนึ่งสามารถใช้ไฟบ้านชาร์จรถไฟฟ้า ขณะเดียวกันรถยนต์ไฟฟ้าก็สามารถจ่ายไฟเข้าตัวบ้านได้โดยตรงสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านต่าง ๆเช่น หม้อหุงข้าว ตู้เย็น พัดลม เป็นต้น เรียกว่าเป็นระบบ V2H หรือ Vehicle to Home ซึ่งเป็นทิศทางนวัตกรรมสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้า

สำหรับการผลักดันส่งเสริมอีวี ของไทยกำลังพิจารณาหลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ทั้งแบตเตอรี่ Energy Storage และการผลิตรถอีวีซึ่งไทยมีผู้ประกอบการทั้งมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้ว แต่ปริมาณยังไม่มากพอ ขณะนี้อยู่ในช่วงเทคโนโลยีเปลี่ยนผ่าน ซึ่งนโยบายกระทรวงพลังงานจะเร่งสนับสนุนให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปได้เร็วยิ่งขึ้น