ก.พลังงานคุยเอกชนสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน1-2แสนล้านบาท

วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 19:18 น.
ก.พลังงานคุยเอกชนสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน1-2แสนล้านบาท
เอกชนสนใจลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน1-2แสนล้านบาท ก.พลังงานคุยเกิดได้ทันที

นายสนธิรัตน์? สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจ?ฐานรากของกระทรวงพลังงาน คือ จะเน้นการส่งเสริมพืชพลังงาน? ทั้งการนำไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมขน ซึ่งจะนำไปเชื่อมต่อกับโครงการประชารัฐสร้างไทย เพื่อให้ประชาชนระดับฐานรากเข้มแข็งโดยเร็ว

สำหรับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนจะศึกษาแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยเบื้องต้นจะป็นการร่วมทุนระหว่างเอกชนและชุมชน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีพื้นที่ดำเนินการได้ทันทีกว่า 1,000 แห่ง โดยจะได้ไฟฟ้ารวมกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีเอกชนสนใจลงทุนเป็นเงิน 1-2 แสนล้านบาท โดยโรงไฟ้ฟ้าจะเป็นรูปแบบโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP) กำลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต โดยพื้นที่แรกๆที่จะเกิดขึ้นขึ้นกับความพร้อมของวัตถุดิบในพื้นที่ และสายส่ง รวมทั้งพื้นที่ที่ห่างไกล เช่น ชายแดน หรือ เกาะต่างๆ รวมทั้วพื้นที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาหนีิ้สินของเกษตรกร

"โรงไฟฟ้าชุมชุน จะเป็นลักษณะไฮบริด ผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงในท้องถิ่น เช่น ไบโอแมส ไบโอแก๊ส ขยะ ร่วมกับโซลาร์เซลล์?เพราะขณะนี้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์?ราคาต่ำอย่างรวดเร็วที่ ตะวันออกกลางค่าไฟ ฟ้าโซลาร์อยู่ที่ 1.90 บาทต่อหน่วยเท่านั้น การทำไฮบริดต้นทุน?จะตำและเกิดการผลิตต่อเนื่อง"นายสนธิรัตน์ กล่าว

นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าชุมชนครอบคลุมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และพืชโตเร็วด้วย ซึ่งขณะนี้มีผู้เสนอทั้งการปลูกหญ้า เนเปียร์และไผ่ โดยคาดว่าจะต้องใช้พื้นที่ปลูก 800-1,000 ไร่ ต่อกำลังผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน จะดูถึงการต่อยอดว่าจะนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์?อย่างไร เช่น การลงทุนทำห้องเย็น เพื่อจัดเก็บพิชผลทางการเกษตร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต