'สุริยะ'สั่งเร่งจ่ายเงินอุ้มชาวไร่อ้อย วงเงิน 6,500 ล้าน

วันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 13:01 น.
'สุริยะ'สั่งเร่งจ่ายเงินอุ้มชาวไร่อ้อย วงเงิน 6,500 ล้าน
รมว.อุตสาหกรรม จี้สอน.จัดสรรเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย หลังราคาอ้อยปี62/63ต่ำสุดตันละไม่เกิน 700 บาท ขณะที่ต้นทุนเพาะปลูกสูงขึ้น  พร้อมเจรจาลดดอกเบี้ย ขยายชำระหนี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมกับผู้แทนเกษตรกรชาวไร่อ้อย จำนวน 80 คน จากสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก ชลบุรี สมาคมชาวไร่อ้อยสี่แคว สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 11 นครสวรรค์ สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 สิงห์บุรี และสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กาญจนบุรี ว่า ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตของฤดูการผลิตปี 2561/2562 จำนวนเงิน 6,500 ล้านบาท รอบที่ 2 ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 50 บาท ให้ถึงมือชาวไร่อ้อยภายในเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย โดยเฉพาะชาวไร่อ้อยรายเล็กให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งสั่งการให้ สอน. จัดทำสรุปราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 และแนวทางการให้ความช่วยเหลือชาวไร่อ้อย โดยให้หารือร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ต้องนำเงินทุนไปใช้ในการปลูกอ้อยเป็นหลัก และไม่สามารถจัดการเครื่องจักรมาทดแทนแรงงานได้ และมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (จีดีเอส) ในรถบรรทุกอ้อย

นอกจากนี้ ยังขอให้สอน. ทบทวนในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยให้เหลือ 1% และขยายระยะเวลาการชำระเงินกู้เป็น 8 ปี ในโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร เพื่อลดภาระของชาวไร่อ้อยที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย และให้ชาวไร่อ้อยสามารถเข้าถึงแหล่งกู้ได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้ ชาวไร่อ้อยขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือเรื่องราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ประมาณการราคาอ้อยไว้ตันละไม่เกิน 700 บาท ซึ่งต่ำกว่าต้นทุนการเพาะปลูกของชาวไร่อ้อย และเสนอขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการอ้อยไฟไหม้ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาอ้อยตกต่ำทำให้ชาวไร่อ้อยไม่มีเงินทุนไปซื้อรถตัดอ้อยที่มีราคาสูงได้ประกอบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานตัดอ้อยสด พร้อมทั้งขอให้ชะลอมาตรการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ (จีพีเอส)ในรถบรรทุกอ้อย