ลุ้นเวิลด์แบงก์ดีดอันดับทำธุรกิจดีขึ้น

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 18:06 น.
ลุ้นเวิลด์แบงก์ดีดอันดับทำธุรกิจดีขึ้น
รัฐบาลลุ้นเวิลด์แบงก์จัดอันดับทำธุรกิจดีขึ้นกว่าอันดับที่ 27

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุม Doing Business โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) จะประกาศผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในวันที่ 30 ต.ค. 2562 โดยคาดว่าการจัดอันดับของไทยในปี 2562 จะได้รับการปรับเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ 27 โดยไทยยังเป็นรองประเทศในกลุ่มอาเซียน เพียง 2 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ ที่อยู่อันดับ 1 ของโลก และประเทศมาเลเซียที่อยู่ในอันดับ 10 กว่า ภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีที่อันดับของไทยจะได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้น

“ประเทศไทยทำตามคำแนะนำของเวิลด์แบงก์ ทำให้คาดว่าแนวโน้มที่ดีที่อันดับของไทยจะได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้น แต่การบอกว่าได้อันดับที่เท่าไหร่บอกได้ยาก อันดับที่ดีขึ้นเป็นประโยชน์กับประเทศอยู่แล้ว ความสะดวกทางธุรกิจไม่ใช่แค่กับผู้ประกอบการไทย แต่ต่างชาติถ้าเห็นอันดับไทยขึ้น ก็จะเป็นผลบวกกับประเทศไทย”นายอุตตม กล่าว

นายอุตตม กล่าวว่า ในปี 2562 ภาครัฐได้ปรับกระบวนการทำงานเพื่อนอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจในทุกด้าน โดยงานในด้านสำคัญต่าง ๆ มีความก้าวหน้า ส่วนใหญ่เป็นงานในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ และประชาชน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยี ลดจำนวนวัน ลดจำนวนเอกสาร เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล มีความคืบหน้าที่ดี ลดจำนวนวันในการทำงาน, การตรวจแบบการก่อสร้าง ที่ลดจำนวนวันลง

ทั้งนี้ จากการประชุมหารือมีความหวังที่ดีว่าอันดับจะขึ้น ไทยมีการปรับปรุงชัดเจนในหลาย ๆ ด้าน น่าจะส่งผลดีกับอันดับของไทย โดยเฉพาะเรื่องที่คาดว่าจะได้รับคะแนนค่อนข้างมาก เช่น การลดค่าใช้จ่ายของการไฟฟ้า ซึ่งทำได้ดี และไทยก็อยู่อันดับที่ 6 ของโลก นอกจากนี้ เป็นเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินกับกรมที่ดิน ที่สามารถครอบคลุม เชื่อมโยงกว่า 400 สาขาทั่วประเทศ ลดขั้นตอนเรียกเอกสาร รวมทั้งกระบวนการทางศุลกากร ที่มีการใช้ระบบ Pre Arrival Processing เต็มรูปแบบจากปีก่อนที่อยู่ในช่วงนำร่อง และกระบวนการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากรที่ดำเนินการหลายเรื่อง