'สนธิรัตน์'โชว์คิวซ้อมแผนฉุกเฉินพลังงาน พร้อมมาก!!

วันที่ 19 ก.ย. 2562 เวลา 15:22 น.
'สนธิรัตน์'โชว์คิวซ้อมแผนฉุกเฉินพลังงาน พร้อมมาก!!
กระทรวงพลังงานระดม 33 หน่วยงานซ้อมแผนฉุกเฉินพลังงานรองรับทุกสถานการณ์ หลังเกิดกรณีบริษัทน้ำมัน Aramco ถูกโจมตีในซาอุฯ ยันยังไม่ถึงขั้นลดสำรองน้ำมันทางกฏหมาย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 33 หน่วยงาน เพื่อร่วมซักซ้อมแผนจำลองสถานการณ์สมมติด้านพลังงาน เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับทุกภาคส่วน หลังเกิดเหตุการณ์บริษัทน้ำมัน Aramco ของประเทศซาอุดิอาระเบียถูกโจมตี ส่งผลให้ปริมาณกำลังการผลิตน้ำมันลดลง

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติศการซ้อมแผนฯครั้งนี้ได้จำลองเหตุการณ์“การปิดช่องแคบฮอร์มุซ”อันเกิดจากเหตุความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเตหะรานของอิหร่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบของไทยหายไปถึง 62% ต่อวัน และทำให้มีปริมาณน้ำมันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จนต้องมีการประกาศใช้มาตรการปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อบริหารจัดการแบ่งสรรปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับภาคส่วนที่มีความสำคัญและเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นอกจากนี้ สถานการณ์ดังกล่าวได้ถูกจำลองเพิ่มเติมให้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายๆ ภาคส่วน ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันระหว่างกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบขณะนี้ปรับลดลง ภายหลังซาอุดีอาระเบียระบุจะเร่งฟื้นกำลังผลิตน้ำมันจากโรงงานที่ถูกโจมตีกลับมาโดยเร็ว ซึ่ง เป็นไปตามที่ประเมินไว้ว่า ราคาน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล แต่ยังใช้มาตรการพยุงราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศต่อไป จากการ ลดเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดูแลเสถียรภาพราคาน้ำมันต่อไป

ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานยังไม่มีแผนลดปริมาณสำรองน้ำมันทางกฎหมายในส่วนของน้ำมันดิบจาก 6% เหลือ 5 % ส่วนกการมีสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ ก็ยังไม่จำเป็นเนื่องจากไทยไม่ใช่ผู้ผลิตน้ำมันดิบเป็นเพียงผู้นำเข้า และปัจจุบันแหล่งน้ำมันนำเข้าที่หลากหลาย ประกอบกับต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ซึ่งที่ผ่านมาสามารถบริหารสำรองน้ำมันได้ดีจนมีปริมาณเพียงพอรวม 54-57 วัน ก